คณะกรรมการชมรมชากังราวออฟโรด กำแพงเพชร 2549-2551
 (30/7/2550)


fiogf49gjkf0d

fiogf49gjkf0d
คณะกรรมการ " ชมรมชากังราวออฟโรด" ระหว่างปี 2549-2551 ตามที่ชมรมชากังราวออฟโรดได้รวมตัวกัน มีเจตนารมณ์ร่วมกันก่อตั้งเป็นชมรม "ชากังราวออฟโรด" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2542 และสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย โดยยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาพันธ์ตลอดมา มีประธานชมรมฯ และคณะกรรมการบริหารมาแล้ว 4 ครั้ง ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ควรปฏิบัติและข้อบังคับของชมรมโดยสม่ำเสมอ ได้มีการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการขึ้นเป็นสมัยที่ 5 เพื่อดำเนินการบริหารชมรมฯ ต่อไป

fiogf49gjkf0d
กรรมการที่ปรึกษา
1. นายจุลพันธ์ ทับทิม ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. นายเชาวนัย ชาญเชี่ยว กรรมการ
3. นายสมัย เชื้อทอง กรรมการ
4. นายตุลย์ สุวรรณรัตน์ กรรมการ
5. นายอดุลย์ โพธิ์อ่วม กรรมการ

กรรมการบริหาร

1. นายประยูร อยู่กรุง ประธานชมรม
2. ดต.สุเทพ ทิพย์โอสถ รองประธานฝ่ายวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
3. นายนิยม นิราพาธ รองประธานฝ่ายหารายได้และกิจกรรมพิเศษ
4. นายยงยุทธ บุตรดี รองประธานฝ่ายประสานงานทั่วไป
5. นายสมพงษ์ ชื่นใจชน ประชาสัมพันธ์
6. นายสำราญ บัวพฤกษ์ กรรมการบริหาร
7. นายบุญชัย ตรีบุพชาติสกุล กรรมการบริหาร
8. นายธวัชชัย สาลีงาม กรรมการบริหาร
9. นายมงคล สาลีงาม กรรมการบริหาร
10. ดต.ชูเกียรติ น้ำเงิน กรรมการบริหาร
11. ดต.กฤษณ์ ไหล่แท้ กรรมการบริหาร
12. นายชาตรี สำเภายนต์ เหรัญญิก
13. นางนันทิยา บุตรดี กรรมการและเลขานิการ

 
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันจันทร์,22 มกราคม 2561  (Online 604 คน)  facebook.com/WeekendHobby 
                                       


โตเกียว มารีน     <||>    ประกัน โตเกียว มารีน     <||>    โตเกียว มา รี น ประกัน รถยนต์     <||>    โตเกียว มารีน ประกันสุขภาพ