เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา     View stat by Truehits.netหน่วยทันตกรรมฯ ปีที่ 9 ทีมที่ 4
   
jeep_436
พุท กำแพง
พุธ
16/10/2556
เวลา : 23:06
IP:125.25.255.14
อ่าน= 2171
ตอบ = 43

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน
       หน่วยทันตกรรมฯปีที่ 9 ทีมที่ 4 อ.คลองลาน อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ,อ.วังเจ้า จ.ตาก วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2556
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
   
คำตอบที่ 1

jeep_436
พุทกำแพง
พุธ
16/10/2556
เวลา : 23:07
IP:
125.25.255.14

คุณหมอ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 2

jeep_436
พุทกำแพง
พุธ
16/10/2556
เวลา : 23:08
IP:
125.25.255.14 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 3

jeep_436
พุทกำแพง
พุธ
16/10/2556
เวลา : 23:09
IP:
125.25.255.14 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 4

jeep_436
พุทกำแพง
พุธ
16/10/2556
เวลา : 23:10
IP:
125.25.255.14 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 5

jeep_436
พุทกำแพง
พุธ
16/10/2556
เวลา : 23:11
IP:
125.25.255.14 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 6

jeep_436
พุทกำแพง
พุธ
16/10/2556
เวลา : 23:11
IP:
125.25.255.14 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 7

jeep_436
พุทกำแพง
พุธ
16/10/2556
เวลา : 23:13
IP:
125.25.255.14 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 8

jeep_436
พุทกำแพง
พุธ
16/10/2556
เวลา : 23:14
IP:
125.25.255.14

พ่อครัว...

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 9

jeep_436
พุทกำแพง
ศุกร์
18/10/2556
เวลา : 21:20
IP:
125.25.229.233 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 10

jeep_436
พุทกำแพง
ศุกร์
18/10/2556
เวลา : 21:22
IP:
125.25.229.233 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 11

jeep_436
พุทกำแพง
ศุกร์
18/10/2556
เวลา : 21:24
IP:
125.25.229.233 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 12

jeep_436
พุทกำแพง
ศุกร์
18/10/2556
เวลา : 21:27
IP:
125.25.229.233 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 13

jeep_436
พุทกำแพง
ศุกร์
18/10/2556
เวลา : 21:29
IP:
125.25.229.233 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 14

jeep_436
พุทกำแพง
ศุกร์
18/10/2556
เวลา : 21:33
IP:
125.25.229.233 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 15

jeep_436
พุทกำแพง
อาทิตย์
20/10/2556
เวลา : 17:29
IP:
27.55.193.187 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 16

jeep_436
พุทกำแพง
อาทิตย์
20/10/2556
เวลา : 17:32
IP:
27.55.193.187 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 17

jeep_436
พุทกำแพง
อาทิตย์
20/10/2556
เวลา : 17:35
IP:
27.55.193.187 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 18

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:32
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 19

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:33
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 20

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:35
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 21

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:36
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 22

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:36
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 23

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:37
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 24

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:38
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 25

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:39
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 26

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:39
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 27

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:41
IP:
27.55.201.50

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๕๖ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านดงซ่อม อ.วังเจ้า จ.ตาก

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 28

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:42
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 29

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:43
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 30

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:44
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 31

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:45
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 32

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:46
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 33

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:47
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 34

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:47
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 35

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:51
IP:
27.55.201.50

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๕๖ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนคลองมดแดง(สาขาป่าคา)อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 36

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:52
IP:
27.55.201.50พิมพ์เดียวกันเลย
จาก : kruyoon(kruyoon) 23/10/2556 10:45:46 [125.25.252.64]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 37

jeep_436
พุทกำแพง
จันทร์
21/10/2556
เวลา : 17:54
IP:
27.55.201.50 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 38

jeep_436
พุทกำแพง
อังคาร
22/10/2556
เวลา : 16:24
IP:
27.55.216.49การันตี หรอยแน่ ๆ
จาก : kruyoon(kruyoon) 23/10/2556 10:47:18 [125.25.252.64]
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 39

jeep_436
พุทกำแพง
อังคาร
22/10/2556
เวลา : 16:29
IP:
27.55.216.49

หมอนัน... เอาออกกี่ตัวดี....ครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 40

jeep_436
พุทกำแพง
อังคาร
22/10/2556
เวลา : 16:32
IP:
27.55.216.49

คุณหมอวิโรจน์จัดเต็ม...

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 41

jeep_436
พุทกำแพง
พุธ
23/10/2556
เวลา : 06:19
IP:
171.5.204.54 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 42

jeep_436
พุทกำแพง
พุธ
23/10/2556
เวลา : 06:21
IP:
171.5.204.54 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 43

jeep_436
พุทกำแพง
พุธ
23/10/2556
เวลา : 06:23
IP:
171.5.204.54 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1   ดูหน้าต่อไป
 


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ Thailandoffroad.Com สมาชิกเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

   
14/11/2552
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันอาทิตย์,28 พฤษภาคม 2560  (Online 9571 คน)  facebook.com/WeekendHobby