เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา     View stat by Truehits.net



พอ.สว.ทริปที่ 8
   
kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 21:59
IP:118.172.206.100
อ่าน= 3317
ตอบ = 36

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน
       เดินทางไปร่วมทริปที่ 8 เมื่อ 23-25 พ.ย.54




 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
   
คำตอบที่ 1

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:02
IP:
118.172.206.100

"เฮียย้ง" เจ้าของทริป "กลุ่มเหนือล้อ"





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 2

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:03
IP:
118.172.206.100

บ.โป๊ะพอคี ที่พักถาวรตลอดทริป





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 3

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:06
IP:
118.172.206.100

บ.โป๊ะพอคี ที่พักถาวรตลอดทริป





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 4

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:08
IP:
118.172.206.100

บ.โป๊ะพอคี ที่พักถาวรตลอดทริป





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 5

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:09
IP:
118.172.206.100

อนาคต "ไกรทอง"





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 6

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:11
IP:
118.172.206.100

ปฏิบัติงานที่ บ.โป๊ะพอคี 2 เตียง





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 7

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:14
IP:
118.172.206.100

ปฏิบัติงานที่ บ.โป๊ะพอคี 2 เตียง





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 8

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:17
IP:
118.172.206.100

อีก 2 เตียง บ.เซกา (มองเห็นไกล้ ๆ ระยะทางอ้อมเขา 3.5 ก.ม.)





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 9

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:17
IP:
118.172.206.100







 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 10

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:24
IP:
118.172.206.100

การใช้โทรศัพท์...ในภูเขา (To use the phone...in the mountains.)





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 11

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:26
IP:
118.172.206.100







 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 12

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:28
IP:
118.172.206.100

กิจกรรมเสริมชาวออฟโรด





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 13

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:29
IP:
118.172.206.100

กิจกรรมเสริมชาวออฟโรด





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 14

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:30
IP:
118.172.206.100

กิจกรรมเสริมชาวออฟโรด





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 15

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:31
IP:
118.172.206.100

กิจกรรมเสริมชาวออฟโรด





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 16

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:32
IP:
118.172.206.100

กิจกรรมเสริมชาวออฟโรด





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 17

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:35
IP:
118.172.206.100

ภูมิปัญญาชาวบ้านขนานแท้...ไม่ต้องพึ่งไฟแช๊ค...





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 18

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:37
IP:
118.172.206.100

หนึ่งอย่าง...ต้องมีปุยนุ่น...





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 19

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:38
IP:
118.172.206.100

แท่งเหล็กและถ่านหิน...





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 20

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:40
IP:
118.172.206.100

ทดสอบ...เจ๋งมาก ๆ ๆ





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 21

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:42
IP:
118.172.206.100

ได้เวลาอาหาร "อู๊ดเจ้าเก่า" แห่งเมืองตากออฟโรดดำเนินการ





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 22

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:45
IP:
118.172.206.100

น้ำแข็งเกร็ดหิมะ ได้รับบริจาคไปจาก คุณอี๊ด (นงค์) ครูสมพรเรณู ครูเสาวภา ได้รับกุศลกันทุกคน นะครับ.....





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 23

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:46
IP:
118.172.206.100

น้ำแข็งเกร็ดหิมะ ได้รับบริจาคไปจาก คุณอี๊ด (นงค์) ครูสมพรเรณู ครูเสาวภา ได้รับกุศลกันทุกคน นะครับ.....





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 24

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:47
IP:
118.172.206.100







 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 25

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:52
IP:
118.172.206.100

เส้นก๋วยเต๊ยว ลูกชิ้นส่วนหนึ่งได้รับบริจาคไปจากคุณปรีชา อ่ำเจริญ (ลุงอ๋ำ) 200 ชาม (คนใจบุญ)





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 26

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:52
IP:
118.172.206.100







 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 27

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:57
IP:
118.172.206.100







 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 28

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 22:59
IP:
118.172.206.100

"มุมนิทานพื้นบ้าน"





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 29

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 23:01
IP:
118.172.206.100

คุณหมอยังแอบมาฟัง....





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 30

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 23:01
IP:
118.172.206.100







 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 31

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 23:04
IP:
118.172.206.100

วันสุดท้ายไม่ใช้แล้ว...แจกให้หมด...ผ้าห่ม...





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 32

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 23:07
IP:
118.172.206.100

วันต่อมา "เล็กวังเจ้า" พ่วงไอศครีมไปอีก 300 แท่ง





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 33

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 23:08
IP:
118.172.206.100







 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 34

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 23:09
IP:
118.172.206.100







 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 35

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 23:12
IP:
118.172.206.100

"นครสวรรค์ออฟโรด" บริจาคเสื้อผ้าและขนม...





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 36

kruyoon
ครูยูร
อาทิตย์
11/12/2554
เวลา : 23:15
IP:
118.172.206.100

"กลุ่มติดหล่ม" ของคุณเหมอ บริการเลี้ยงอาหาร





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1   ดูหน้าต่อไป
 


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ Thailandoffroad.Com สมาชิกเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

   
14/11/2552
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันอังคาร,30 พฤษภาคม 2560  (Online 2064 คน)  facebook.com/WeekendHobby