เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา     View stat by Truehits.netคณะกรรมการบริหารกลุ่มเพื่อนแชมป์ ปี 2553-2554
   
Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:26
IP:180.180.140.251
อ่าน= 6074
ตอบ = 69

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน
      
fiogf49gjkf0d
อ้างถึงการประชุมประจำปีครั้งที่ 1/ 2553 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 ตามวาระการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง ได้รายชื่อกรรมการชุดใหม่ดังนี้...


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
   
คำตอบที่ 1

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:27
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
1.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 2

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:28
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
2.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 3

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:28
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
3.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 4

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:29
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
4.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 5

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:30
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
6.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 6

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:30
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
5.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 7

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:31
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
7.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 8

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:32
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
8.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 9

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:33
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
9.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 10

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:34
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
10.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 11

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:34
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
11.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 12

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:35
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
12.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 13

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:35
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
13.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 14

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:36
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
14.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 15

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:37
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
15.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 16

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:37
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
16.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 17

Kran Champ130
Kran
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 20:44
IP:
180.180.140.251

fiogf49gjkf0d
ในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาการประชุม รวมถึงระเบียงข้อบังคับต่างๆ รอทางท่านเลขาฯ นำมาลงให้อีกทีครับ....

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 18

champ114
champ 114
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 21:54
IP:
124.122.222.244

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 19

champ067
Kid Cowboy 067
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 23:52
IP:
125.24.255.233

fiogf49gjkf0d

รายงานการประชุม “ กลุ่มเพื่อนแชมป์ ครั้งที่..01/2553
วันที่ 05 มิถุนายน 2553
ณ. ร้านครัวนายหนัง ถนนรามอินทรา


รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

01. คุณ กุญช์พิสิฏฐ์ ภาวนาภิวัฒน์ 081
02. คุณ ศักดิ์ชัย สายโรจน์พันธ์ 059
03. คุณ สมัคร อนนตรี 117
04. คุณ ธนกฤต เดชอธิรัชฐ์ 130
05. คุณ กรรณิการ์ นิลาพันธ์ 007
06. คุณ ชาคริต เดอซูซ่า 067
07. คุณ ดี รัตนธำรงชัย 145
08. คุณ ฐิติ ปลูกจิตสม 153
09. คุณ ธนปพล สนเล็ก 097
10. คุณ วราวุฒิ มีศรี 020
11. คุณ ฤทธิชัย ชื่นชม 064
12. คุณ พงษ์นรินทร์ เทวโลก 038
13. คุณ รุ่ง สินพิทักษ์ 152
14. คุณ ธนาวุฒิ สุขนุ่ม 136
15. คุณ ชลอ ครัวเชื้อ 121
16. คุณ พิชัย ดารุนิกร 015
17. คุณ บำเพ็ญ ผดุงกิจ 079
18. คุณ จรูญ คังฆะ 074
19. คุณ สกล อิทธิตานนท์ 106
20. คุณ ยงยุทธ ชุมอภัย 058
21. คุณ อนันต์ แยกโคกสูง 118
22. คุณ นิติพงษ์ เจาะจง 144
23. คุณ ปรีชา พานิชย์ 093
24. คุณ ยิ่งศักดิ์ เดชบุญมา 132
25. ด.ต.ชูวงศ์ นาคแพง 042
26. คุณ วีระเดช แสงสุข 088
27. คุณ อดิศักดิ์ อ่วมกลัด 032
28. คุณ อวยชัย อยู่เจริญสุข 126
29. คุณ สุนทรพจน์ ธัญญวนิชพงษ์ 151
30. คุณ ณัฐวุฒิ นาคทรัพย์ 147
31. คุณ ฉลาด แย้มหอม 143
32. คุณ ประพันธ์ ประดิษฐ์ธนสาร 014

วาระการประชุม


วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 รายงานการปฏิบัติกิจกรรมด้านสังคมด้อยโอกาสในวาระต่างๆ
วาระที่ 3 ยืนยันสถานะภาพการเป็นสมาชิก”กลุ่มเพื่อนแชมป์”
วาระที่ 4 คัดเลือกคณะกรรมการบริหารวาระใหม่
วาระที่ 5 วาระอื่นๆ


เปิดประชุมเวลา 19.00 น.


ประธานที่ประชุม คุณ กรรณิการ์ นิลาพันธ์ รักษาการ รองประธานคนที่ 01 สมาชิก 007
ดำเนินการประชุมโดย คุณ ชาคริต เดอซูซ่า รักษาการ เลขานุการ สมาชิก 067วาระที่ 1 เนื่องจากท่านประธานกลุ่มติดภารกิจ ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้จึงผ่านวาระที่ 1


วาระที่ 2 กลุ่มเพื่อนแชมป์ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจทั้งหมด 32 โครงการ ตั้งแต่ต้นปี 2552 ถึง สิ้นเดือน พฤษภาคม 2553
โดยโครงการหลักๆแบ่งเป็นดังนี้:-
2.1 โครงการ พอสว. 8 ทริป
2.2 โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
2.3 ร่วมงานวันเด็ก กับกลุ่มพู่กันสัญจร
2.4 ร่วมงานกลุ่มและ ชมรมอ๊อฟโร้ด 8 ทริป
2.5 มอบอาคารเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา ..............................เป็นต้น


วาระที่ 3 สมาชิก ได้ตอบรับและยืนยันเบื้องต้น 80 เบอร์ จะทำใบสมัครสมาชิกใหม่โดยสมาชิก(เก่า-ใหม่)ต้องกรอกรายละเอียดใหม่ทุกท่านพร้อมรูปถ่ายครอบครัว (ตามเอกสารที่แนบมา)


วาระที่ 4 ผลจากการที่สมาชิกมาร่วมประชุมทั้งหมด 32 เบอร์ ได้ทำการเสนอและคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ดังนี้:-
ประธานกลุ่ม พ.ต.อ. อังกูร คล้ายคลึง 001
รองประธานคนที่ 1 คุณ กรรณิการ์ นิลาพันธ์ 007
รองประธานคนที่ 2 คุณ ธนาวุฒิ สุขนุ่ม 136
เลขานุการ คุณ ชาคริต เดอซูซ่า 067
เหรัญญิก คุณ กุญช์พิสิฏฐ์ ภาวนาภิวัฒน์ 081
ประชาสัมพันธ์ คุณ ธนกฤต เดชอธิรัชช์ 130
-ผู้ช่วยประสัมพันธ์ คุณ วีระเดช แสงสุข 088
กิจกรรมภายใน-นอก คุณ ยิ่งศักดิ์ เดชบุญมานำ 132
-ผู้ช่วยกิจกรรมภายใน-นอก คุณ อนันต์ แยกโคกสูง 118

ที่ปรึกษากลุ่ม
01.คุณ รณชิต เฉลิมชาติ 138 ( นิตยสาร 4x4 special )
02.คุณ บำเพ็ญ ผดุงกิจ 079
03.คุณ สามารถ ทับศรีนวล 012
04.คุณ ดี รัตนธำรงชัย 145
05.คุณ วราวุฒิ มีศรี 020
06.คุณ สกล อิทธิตานนท์ 106
07.คุณ ฤทธิชัย ชื่นชม 064วาระที่ 5 คณะกรรมการชุดใหม่ได้มีการประชุมในหัวข้อที่ตกค้างเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 ที่ร้านแชมป์โปรช้อปมีหัวข้อดังนี้:-

01. ค่าสมาชิก......สมาชิกเก่า 500.-บาท สมาชิกใหม่ 1,000.-บาท (ได้สติ๊กเก้อร์) เริ่มเก็บ 20 มิถุนายน 2553
02. การดำรงสถานภาพสมาชิก สมาชิกทุกท่านควรร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เช่น
-- กิจกรรมหลัก งานสงกรานต์กลุ่มเดือนเมษายน (กรุงเทพฯ) ,, งานวันเกิดกลุ่มเดือนพฤศจิกายน(ตจว) ของทุกปี..
-- กิจกรรมรอง งานทำบุญกุศล,, ช่วยเหลือภัยภิบัติ,, งานอ๊อฟโร้ด ฯลฯ
03. คงรายชื่อสมาชิกเก่าไว้ทั้งหมด
04. การรับสมาชิกใหม่:-
-- ร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างน้อย 2-3 ครั้ง โดยต้องได้รับการรับรองอย่างน้อยจากสมาชิกทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 5 เสียง โดยต้องมีคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 เสียง
-- ประกาศแนะนำสมาชิกใหม่ปีละ 2 ครั้ง ในงานสงกรานต์กลุ่ม และงานปีใหม่กลุ่ม
-- สมาชิกใหม่ต้องกรอกใบสมัครที่ร้านแชมป์โปรช้อป และเลขหมายสมาชิกรันตามนัมเบอร์
05. คุณ กุญช์พิสิฏฐ์ (ประสาน) รับไปดำเนินการสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ-ด้านข้างประตู-หลังรถ ทำแบบสกรีน
06.งานหลักประจำปีของกลุ่มเพื่อนแชมป์
-- งานสงกรานต์กลุ่ม จัดหลังเทศกาลสงกรานต์หนึ่งอาทิตย์
-- งานปีใหม่กลุ่ม เสาร์สุดท้ายเดือน พฤศจิกายน
-- ภารกิจช่วยเหลือสังคม ภัยแล้ง,,น้ำท่วม,, หนาว
-- พอสว. 1 ทริปคุณภาพ ( นัดประชุมกรรมการจัดสรรงบประมาณให้สมาชิกที่ไปร่วมภารกิจ )
07. ทำเสื้อเชิ้ตโปโลกลุ่ม
08. งานทำบุญครบรอบ 4 ปี พี่ เรวัติ นิลาพันธ์ เดือนกรกฏาคม ที่ นครนายก

ปิดประชุมเวลา 22.00 น.
นาย ชาคริต เดอซูซ่า
ผู้บันทึกการประชุม
งานเลขานุการ กลุ่มเพื่อนแชมป์
โทร.087-928-6464, 081-828-8982(น้าคริต) แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 20

champ067
Kid Cowboy 067
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 23:56
IP:
125.24.255.233

fiogf49gjkf0d
ประวัติส่วนตัวสมาชิกหมายเลข……..
หมายเลขสมาชิก :………………………………………..................................................................
ชื่อ/สกุล : ชื่อเล่น :………………………………………………………………………………….
วันเกิด : ……………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์มือถือ :…………………………………………………………………………………….
ที่อยู่ปัจจุบัน :………………………………………………………………………………………..
เบอร์โทรฯ :…………………………………………………………………………………………
ที่ทำงาน : …………………………………………………………………………………………..
เบอร์โทรฯ : ………………………………………………………………………………………..
อีเมล์แอสเดรส : ……………………………………………………………………………………
ภรรยาชื่อ :……………………………………………. ชื่อเล่น :…………………………………..
วันเกิดภรรยา : …………………………………………………………………………………….
จำนวนบุตร……. คน
ชื่อบุตร …………………………………………………………………………………………….
1. วันเกิด …………………………………………………………………………………………..
2. วันเกิด …………………………………………………………………………………………..
3. วันเกิด…………………………………………………………………………………………….
4. วันเกิด…………………………………………………………………………………………….
รถที่ใช้ :……………………………………………………………………………………………...

รูป


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 21

champ067
Kid Cowboy 067
จันทร์
14/6/2553
เวลา : 23:57
IP:
125.24.255.233

fiogf49gjkf0d
โครงการ...................................................................................

1. ชื่อโครงการ :………………………………………………………………
2. หลักการและเหตุผล
2.1…………………………………………………………………………
2.2…………………………………………………………………………
2.3………………………………………………………………………..
3.วัตถุประสงค์
3.1................................................................................................................
3.2................................................................................................................
3.3................................................................................................................
3.4................................................................................................................
4. เป้าหมาย
4.1………………………………………………………………………….
4.2………………………………………………………………………….
4.3………………………………………………………………………….
5.วิธีการดำเนินการ
5.1................................................................................................................
5.2................................................................................................................
5.3................................................................................................................
5.4................................................................................................................
5.5................................................................................................................

6.ผู้รับผิดโครงการ
6.1………………………………………………………………………….
6.2………………………………………………………………………….
6.3………………………………………………………………………….
6.4………………………………………………………………………….
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1………………………………………………………………………….
7.2………………………………………………………………………….


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 22

champ067
Kid Cowboy 067
อังคาร
15/6/2553
เวลา : 00:00
IP:
125.24.255.233

fiogf49gjkf0d
หมายเลข ชื่อ - สกุล
1 พ.ต.อ. อังกูร คล้ายคลึง
2 คุณ ชื่น ภูประเสริฐ
3 คุณ สุพจน์ ศรีฉันทะมิตร
4 คุณ ศุภกิจ ศิลปรังสรรค์
5 คุณ บัญญัติ เสถียรรัตพันธ์
6 คุณ กำแพง หมื่นลูกท้าว
7 คุณ กรรณิการ์ นิลาพันธ์
8 คุณ ไพศาล ขุนเพ็ง
9 คุณ ชัยวัฒน์ มณีฉาย
10 คุณ ปิยะพงษ์ อิ่นคำ
11 คุณ พลเทพ ปิ่นเจริญ
12 คุณ สามารถ ทับศรีนวล
13 คุณ อนงค์ พรมศรี
14 คุณ ประพันธ์ ประดิษฐ์ธนสาร
15 คุณ พิชัย ดารุนิกร
16 คุณ ปิยวรรณ บุญบุตร
17 คุณ แดง แก้วศรีอ่อน
18 คุณ วีระชัย รัตนเหลี่ยม
19 คุณ เดชา บุญรอด
20 คุณ วราวุฒิ มีศรี
21 คุณ จรัล แก้วจำปา
22 คุณ นิตย์ บกดำ
23 ด.ต. พิเชษฐ์ เดชปักษ์
24 คุณ อภิชาติ ภาคนิ่มนวล
25 คุณ สัญชัย เกรียงไกรศักดา
26 คุณ ประยูร ทินกลั่น
27 คุณ อรรถพันธ์ รุ่งวีระกาญจน
28 คุณ ชูศักดิ์ จารุปัทมานนท์
29 จ.ส.ต. จุมพล ปฐมกุล
30 คุณ วิจิตร ศรีวิชัย
31 คุณ มนูญ คงสำนึก
32 คุณ อดิศักดิ์ อ่วมกลัด
33 คุณ อารัญ พวงมณี
34 คุณ สุรินทร์ พฤกษ์ภัทรกุล
35 คุณ วรพจน์ อุตตะโมท
36 คุณ สฤษดิ์ คำสอน
37 คุณ อภิวัชน์ จินตนาวรรักษ์
38 คุณ พงษ์นรินทร์ เทวโลก
39 คุณ ศุภฤกษ์ ศรีฉันทะมิตร
40 คุณ สวิง บุญเจริญ
41 คุณ วัลลภ แสงภัทรเมธี


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 23

champ067
Kid Cowboy 067
อังคาร
15/6/2553
เวลา : 00:01
IP:
125.24.255.233

fiogf49gjkf0d
หมายเลข ชื่อ - สกุล
42 ด.ต. ชูวงศ์ นาคแพง
43 คุณ วินัย บัวไพบูลย์
44 คุณ วิชิต คงนรเศรษฐ
45 คุณ บรรจง โฮมชัย
46 คุณ อนุชาติ เอี่ยมธนากุล(เจ้ต้อย)
47 คุณ พงษ์วิทย์ หม่อมศรี
48 คุณ สำคัญ บัวจตุรัส
49 คุณ ศิริชัย วิมลรัตน์
50 คุณ สนธิยา เพ็งตะลุง
51 คุณ ธวัชชัย เมฆอากาศ
52 ผู้ใหญ่ มนตรี หม่อมศิลา
53 คุณ สมบัติ วัฒนกุล
54 คุณ ธีระศักดิ์ ใจภักดี
55 คุณ ณรงค์ชัย ทิพย์พิมพ์วงศ์
56 คุณ สุเมธ แก้วสุภา
57 คุณ ไพบูลย์ แสงคุณ
58 คุณ ยงยุทธ ชุมอภัย
59 คุณ ศักดิ์ชัย สายโรจน์พันธ์                                    
60 คุณ สุรัตนชัย เสิศปรีชา
61 คุณ บำรุง เลือดทหาร
62 คุณ ดุลย์เดช ทิมอ่อน
63 คุณ ถาวร แก้วแหวน
64 คุณ ฤทธิชัย ชื่นชม
65 คุณ ปรีชา วันทวี
66 คุณ สราวุธ บุญญฤทธิ์
67 คุณ ชาคริต เดอซูซ่า
68 คุณ สมบัติ พรมพันธ์
69 คุณ ทวีสิน ปวัฒนกุล
70 คุณ อุทัย วันทวี
71 คุณ กิตติชัย ธนะชัยสมบัติ
72 คุณ สุเวชช์ บุณยะนิวาส
73 ร.ต.(นพ.) จิรวัฒน์ แม้นศรีสม
74 คุณ จรูญ คังฆะ
75 คุณ สามนต์ สังข์ทอง
76 คุณ ปราโมทย์ แสงทอง
77 คุณ สังวร สันทราย
78 คุณ ชัยศักดิ์ ขวัญสวัสดิ์
79 คุณ บำเพ็ญ ผดุงกิจ
80 คุณ สถาพร เมฆสุต
81 คุณ กุญช์พิสิฎฐ์ ภาวนาวิวัฒน์
82 คุณ วรายุทธ ยศฤาชา


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 24

champ067
Kid Cowboy 067
อังคาร
15/6/2553
เวลา : 00:02
IP:
125.24.255.233

fiogf49gjkf0d
หมายเลข ชื่อ - สกุล
83 คุณ วินัย พุกรักษา
84 คุณ พงษ์ศักดิ์ แสงคุณ
85 คุณ ณัฐวุฒิ สุขเกษม
86 คุณ ภัคพล พรรณโณภาศ
87 คุณ สมจิต หอมรื่น
88 คุณ วีระเดช แสงสุข
89 คุณ วัชรินทร์ กรภัทรวชิรา
90 คุณ วรศักดิ์ ตั้งเรือนรัตน์
91 คุณ มนัสพัฒน์ หอมกลิ่น
92 คุณ สงบ สุรินทะราช
93 คุณ ปรีชา พานิชย์
94 คุณ อนุกูล ศรีอรุณลักษณ์
95 คุณ วิชาญ นายสอง
96 คุณ ธนพล เกตุนวม
97 คุณ ธนปพล สนเล็ก
98 คุณ กิตติพงศ์ วิสุทธิเวช
99 คุณ ชาญชิต รักตะบุตร
100 คุณ วีระพันธ์ จารุเพ็ง
101 คุณ อนุกูล สิทธิสารวัฒนชัย
102 คุณ วิรัช อุนจะนำ
103 คุณ ธนิศ ชัยรัตน์
104 คุณ ดนัย เกียรตินันท์
105 คุณ โกศล นาบุญ
106 คุณ สกล อิทธิตานนท์
107 คุณ นัฎฐพงศ์ เนียมถนอม
108 คุณ ตราเทพ นิธนันธ์
109 คุณ มนตรี วงศ์เจียม
110 คุณ ขวัญชัย สมบูรณ์
111 คุณ จิตรกร บุญญะภานุพล
112 คุณ ภูริวัจน์ พรหมมานพ
113 คุณ ธวัชชัย พันธุมสุต
114 คุณ บุญส่ง ยิ้มบุญลือ
115 คุณ พงศ์ชัย พงศ์พุทธชาติ
116 คุณ สมบัติ เกิดปลั่ง
117 คุณ สมัคร อนนตรี
118 คุณ อนันต์ แยกโคกสูง
119 คุณ ยศไกร เกิดสุวรรณ
120 คุณ สมชาย มณีอินทร์
121 คุณ ชลอ ครัวเชื้อ
122 คุณ ภิไชย เพชรรักษ์
123 คุณ พชรพล เชื่อมรัตนกุล


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 25

champ067
Kid Cowboy 067
อังคาร
15/6/2553
เวลา : 00:02
IP:
125.24.255.233

fiogf49gjkf0d
หมายเลข ชื่อ - สกุล
124 ส.อ.ธนพล ลาที
125 คุณ ภูกิจ ผอมจีน
126 คุณ อวยชัย อยู่เจริญสุข
127 คุณ นาถพงษ์ คี่พงศานนท์
128 คุณ ประหยัด อิสสระ
129 คุณ ชาญคณุตย์กิจ คารทอง
130 คุณ ธนกฤต เดชอธิรัชช์
131 คุณ บุญเลิศ สุวรรณน้อย
132 คุณยิ่งศักดิ์ เดชบุญนำมา
133 คุณ ขัวญชัย ไชยปาน
134 ส.อ. ปรีชาญ ผดุงกิจ
135 ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์
136 คุณ ธนาวุฒิ สุขนุ่ม
137 คุณ พิร์นิธิ รัตนพงศ์ธระ
138 คุณ ชาติเฉลิม เฉลิมชาติ
139 คุณอภิชาติ โสมารคพันธ์
140 คุณ จิรพัฒน์ สร้อยเสนา
141 คุณนิธิโรจน์ ชวเลิศวัฒนชัย
142 คุณ สมเกียรติ สนเล็ก
143 คุณฉลาด แย้มหอม(โจอี้)
144 คุณนิติพงษ์ เจาะจง(ต้น)
145 คุณ ดี รัตนธำรงค์ชัย(ดี)
146 คุณ นิดา นิตานนทวัฒน์(ดิน)
147 นายณัฐวุฒิ นาคทรัพย์(เคน)
148 นายภูเมธ ศัพทะนาวิน(บอล)
149 คุณสุพัฒน์ รามา(พัต)
150 คุณ กรวร พลพรยมล(วุฒิ)
151 นายสุนทรพจน์ ธัญญวนิชพงษ์
152 คุณ รุ่ง สินพิทักษ์ (รุ่ง)
153 นายฐิติ ปลูกจิตสม(ติ)
154 เรือตรี พงษ์ศักดิ์ ดอนสน(จ่า)
155 คุณ สุรพงษ์ เสมวรณิชย์
156
157
158
159
160
161
162
163
164


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 26

champ012
น้าหมู(Modern9)
อังคาร
15/6/2553
เวลา : 07:18
IP:
202.142.200.252

fiogf49gjkf0d
รบกวนท่านเลขา ฯ ถ้าหากว่าอัปเดทข้อมูลสมาชิกแล้วช่วยทำเป็นไฟล์ Excel ส่งอีเมล์ให้ผมด้วยจะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกและรายชื่อคณะกรรมการในเว็ปไซต์ให้ครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 27

Kran Champ130
Kran
อังคาร
15/6/2553
เวลา : 16:58
IP:
125.27.44.254

fiogf49gjkf0d
ใหญ่จังเลยเน๊าะ!!!!!! ลองอีกทีนะ..

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 28

Kran Champ130
Kran
อังคาร
15/6/2553
เวลา : 17:41
IP:
125.27.44.254

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 29

Champ79
Champ 079
อังคาร
15/6/2553
เวลา : 17:51
IP:
125.24.229.147

fiogf49gjkf0d
เยี่ยม..ชัดถ้อยชัดคำและชัดเจน..

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 30

champ067
Kid Cowboy 067
อังคาร
15/6/2553
เวลา : 20:41
IP:
125.25.4.166

fiogf49gjkf0d
ขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์ ที่ช่วยขยายความครับ ..........รบกวนส่งไฟล์สมาชิกให้น้าหมูเพื่ออัปเด้ทสมาชิกใหม่ด้วยครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 31

champ067
Kid Cowboy 067
อังคาร
15/6/2553
เวลา : 21:48
IP:
125.25.4.166

fiogf49gjkf0d
ขออภัยในความผิดพลาดครับ ผมตกหล่นเอง .......ขอแก้ไขเพิ่มเติมที่ปรึกษากลุ่มใหม่ดังนี้ครับ


ที่ปรึกษากลุ่ม

01.คุณ รณชิต เฉลิมชาติ 138 ( นิตยสาร 4x4 special )
02.คุณ บำเพ็ญ ผดุงกิจ 079
03.คุณ สามารถ ทับศรีนวล 012
04.คุณ ดี รัตนธำรงชัย 145
05.คุณ วราวุฒิ มีศรี 020
06.คุณ สกล อิทธิตานนท์ 106
07.คุณ ฤทธิชัย ชื่นชม 064
08.คุณ พงษ์นรินทร์ เทวโลก 038
09.คุณ จรูญ คังฆะ 074


ต้องขออภัยมา ณ.ที่นี้

ชาคริต เดอซูซ่า
เลขานุการ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 32

champ126
OLE'126
พุธ
16/6/2553
เวลา : 12:50
IP:
202.91.18.201

fiogf49gjkf0d
เห็นดี เห็นชอบ และ เห็นด้วย ครับผม
จะชำระค่าสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มประจำปี ได้ที่ใด เมื่อใด บอกมาได้เลยครับ 126 พร้อมสนับสนุน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 33

ประสานchamp081
AOD 081
พุธ
16/6/2553
เวลา : 14:07
IP:
124.121.124.14

fiogf49gjkf0d
ขอแจ้งการชำระค่าสมาชิก

เพื่อนๆ สมาชิกสามารถชำระค่าสมาชิกได้ที่ ร้านแชมป์ ( พี่แอ๊ด ) ได้ครับ
หรือฝากชำระมากับคณะกรรมการหรือท่านที่ปรึกษาก็ได้ครับ ผมจะฝากหลักฐาน
การรับเงินให้ภายหลังอีกครั้ง ส่วนเรื่องบัญชีธนาคาร ขอปรึกษากรรมการที่เกี่ยว
ข้องอีกครั้ง เรียบร้อยจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีครับ ! แล้วทุก ๆ สิ้นเดือน ผมจะสรุป
รายรับ - รายจ่าย ให้เพื่อน ๆ ได้ทราบในกระทู้ครับ

หวังว่าคงได้รับการร่วมมือและสนับสนุนด้วยดีจากเพื่อนสมาชิกนะครับ !

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 34

Champ79
H4
พุธ
16/6/2553
เวลา : 23:55
IP:
125.25.168.145

fiogf49gjkf0d
ดี รัตนธำรงชัย""""จัดไปชื่อและหน้าที่สมบูรณ์

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 35

champ012
น้าหมู(Modern9)
พฤหัสบดี
17/6/2553
เวลา : 11:50
IP:
202.142.200.252

fiogf49gjkf0d
ทำการอัปเดทรายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ฯ และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม ฯ ปี 2553 เรียบร้อยแล้วครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 36

g-na
Kid Cowboy 067
พฤหัสบดี
17/6/2553
เวลา : 12:05
IP:
203.172.103.90

fiogf49gjkf0d
ยอดเยี่ยมครับท่านที่ปรึกษา อย่าแว๊ปหนีไปไหนอีกหล่ะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 37

champ132
132
พฤหัสบดี
17/6/2553
เวลา : 15:03
IP:
202.151.6.29

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 38

champ132
132
พฤหัสบดี
17/6/2553
เวลา : 15:04
IP:
202.151.6.29

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 39

Champ79
Champ 079
พฤหัสบดี
17/6/2553
เวลา : 15:45
IP:
203.113.0.208

fiogf49gjkf0d
รับทราบและยินดีให้ความร่วมมือที่ดี ทุกสถานการณ์ครับ ท่าน 132...

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 40

CHAMP064
เฒ่าเหลาตอก064
พฤหัสบดี
17/6/2553
เวลา : 17:39
IP:
58.147.115.229

fiogf49gjkf0d
ด้วยเกียรติของข้า. ข้าขอสัญญาว่า
ข้าจะช่วยเหลือเพื่อน และ ผู้อื่นทุกเมื่อ. แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 41

สกลChamp106
กลร้อยหก
พฤหัสบดี
17/6/2553
เวลา : 18:22
IP:
118.174.10.38

fiogf49gjkf0d
รับทราบและยินดีให้ความร่วมมือที่ดี ทุกสถานการณ์ครับ ท่าน 132...

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 42

champ067
Kid Cowboy 067
พฤหัสบดี
17/6/2553
เวลา : 18:58
IP:
125.24.209.236

fiogf49gjkf0d
โอ้โห้คณะกรรมการ 23 ท่านเลย สงสัยปีนี้มีงานใหญ่ให้ได้สนุกกันแน่ๆๆ ท่าน หน.กิจกรรม ใน-นอก

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 43

118
champ::118
พฤหัสบดี
17/6/2553
เวลา : 20:03
IP:
124.122.252.75

fiogf49gjkf0d
โปรดฟังอีกครั้ง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 44

118
champ::118
พฤหัสบดี
17/6/2553
เวลา : 20:08
IP:
124.122.252.75

fiogf49gjkf0d
ยินดีให้ความร่วมมือตามกำลังและความสามารถที่มีครับผม (ทั่นหัวหน้า)

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 45

สกลChamp106
กลร้อยหก
พฤหัสบดี
17/6/2553
เวลา : 20:53
IP:
118.174.15.166

fiogf49gjkf0d
ครบรอบ 14 ปี ปีนี้ สนุกแน่ๆ 118

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 46

champ067
Kid Cowboy 067
พฤหัสบดี
17/6/2553
เวลา : 21:54
IP:
125.24.209.236

fiogf49gjkf0d
มีอะไรให้ช่วยบอกได้น่ะขอรับท่านพี่

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 47

champ012
น้าหมู(Modern9)
ศุกร์
18/6/2553
เวลา : 07:52
IP:
202.142.200.252

fiogf49gjkf0d
อย่างที่คุยกันทาง msn เมื่อวานแหล่ะครับพี่ "ขอเพียงส่งเสียงมา จะ..ไปในทันใด จะไปยืนเคียงข้างเธอ จะอยู่ดูแลคอยช่วยเธอ ให้เธอเกิดความสบายใจ สำหรับเพื่อนน้อยกว่านี้ได้อย่างไร"

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 48

champ149
พัฒน์ 149
ศุกร์
18/6/2553
เวลา : 08:22
IP:
125.25.243.28

fiogf49gjkf0d
ได้ครับพี่ ดีครับผม เหมาะสมครับท่าน จัดไปครับ...เต็มที่...

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 49

ประสานchamp081
AOD 081
ศุกร์
18/6/2553
เวลา : 12:29
IP:
124.121.122.223

fiogf49gjkf0d
ปีนี้ " เพื่อนแชมป์ " มาแรง อุ่นไปอย่าให้เสีย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 50

champ114
champ 114
จันทร์
21/6/2553
เวลา : 20:12
IP:
115.87.22.104

fiogf49gjkf0d
ยินดีช่วยด้วยใจ ไม่คิด ตังค์

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2   ดูหน้าต่อไป
 


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ Thailandoffroad.Com สมาชิกเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

   
14/11/2552
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันอาทิตย์,30 เมษายน 2560  (Online 19455 คน)  facebook.com/WeekendHobby