เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา     View stat by Truehits.netรายงานทริป พอ.สว อ. ท่าปลา-น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 30 พย.- 6 ต.ค 2555
   
nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 11:31
IP:124.120.118.171
อ่าน= 3724
ตอบ = 36

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน
      
fiogf49gjkf0d
วันที่ 30 กย. 2555 คณะทันตแพทย์อาสาสมัครเดินทางไปพักที่โรงพยาบาลท่าปลา อ.ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
วันที่ 1 ตค. 2555 ไปปฎิบัติงานที่ วัดน้ำลี ต. น้ำหมัน
วันที่ 2 ตค. 2555 ไปที่ ร.ร บ้านชำบ้อ ต.ผาเลือด
วันที่ 3 ตค. 2555 ไปที่ ร.ร บ้านห้วยคอม ต. น้ำไผ
วันที่ 4 ตค. 2555 ไปที่วัดห้วยมุ่น ต. ห้วยมุ่น
วันที่ 5 ตค. 2555 ไปที่ ร.ร ราชประชานุเคราะห์ 13 ต. ท่าแฝก
วันที่ 6 ตค. 2555 คณะทันตแพทย์อาสาสมัครเดินทางกลับ
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
   
คำตอบที่ 1

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 11:34
IP:
110.169.196.162

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 2

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 11:35
IP:
110.169.196.162

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 3

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 11:36
IP:
110.169.196.162

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 4

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 11:37
IP:
110.169.196.162

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 5

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 11:38
IP:
110.169.196.162

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 6

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 11:38
IP:
110.169.196.162

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 7

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 11:40
IP:
124.122.147.213

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 8

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 11:41
IP:
124.122.147.213

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 9

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 11:42
IP:
124.122.147.213

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 10

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:15
IP:
124.121.229.35

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 11

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:17
IP:
124.122.170.177

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 12

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:19
IP:
115.87.115.22

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 13

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:20
IP:
115.87.115.22

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 14

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:22
IP:
124.120.77.4

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 15

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:23
IP:
124.120.77.4

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 16

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:24
IP:
124.120.77.4

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 17

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:25
IP:
124.120.77.4

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 18

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:26
IP:
124.120.77.4

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 19

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:27
IP:
124.120.77.4

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 20

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:44
IP:
110.169.212.88

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 21

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:45
IP:
110.169.212.88

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 22

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:45
IP:
110.169.212.88

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 23

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:46
IP:
110.169.212.88

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 24

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:47
IP:
110.169.212.88

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 25

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:48
IP:
110.169.212.88

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 26

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:49
IP:
110.169.212.88

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 27

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:50
IP:
110.169.212.88

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 28

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 12:51
IP:
110.169.212.88

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 29

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 13:15
IP:
110.168.113.14

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 30

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 13:16
IP:
110.168.113.14

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 31

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 13:17
IP:
110.168.113.14

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 32

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 13:19
IP:
110.169.214.253

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 33

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 13:20
IP:
110.169.214.253

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 34

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 13:21
IP:
110.169.214.253

fiogf49gjkf0d


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 35

nuch champ 100
Nuch Champ
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 13:27
IP:
124.120.201.62

fiogf49gjkf0d
เสร็จภารกิจการทำงานเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วเจอกันใหม่
ทริป พอ.สว อ.ท่าสองยาง จ. ตาก ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2556

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 36

Kran Champ130
Kran
จันทร์
8/10/2555
เวลา : 20:38
IP:
171.97.196.163

fiogf49gjkf0d
สุดยอดครับพี่ๆ คำตอบที่ 17 น่ากินจริงๆเห็นแล้วหิวเลยนะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1   ดูหน้าต่อไป
 


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ Thailandoffroad.Com สมาชิกเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

   
14/11/2552
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันอังคาร,30 พฤษภาคม 2560  (Online 1738 คน)  facebook.com/WeekendHobby