เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา     View stat by Truehits.net


ขอเชิญร่วมกิจกรรม และสนับสนุนเงินในโครงการออฟโรดร่วมใจสนับสนุนอาหารช้างป่าภูหลวง
sunshine
จาก natakit
117.47.132.3
พุธที่ , 7/11/2550
เวลา : 21:21

อ่านแล้ว = 152 ครั้ง

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

      
กำหนดเดินทางในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2550 นี้ที่ จ.เลยครับ
ดูรายละเอียดใด้ตาม link นี้ครับ

ทั้งนี้ ผมใด้ copy หนังสือเชิญชวนมาใว้ที่กระทู้นี้ให้ท่านสมาชิก juc พิจารณาดูนะครับ

เรียน เพื่อนชาวออฟโรดทุกท่าน
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโครงการออฟโรดร่วมใจสนับสนุนอาหารช้างป่าภูหลวง

ด้วยสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย ภาคอีสานตอนบน ร่วมกับชมรมเลย 4x4 และชมรมขอนแก่นออฟโรด ได้จัดทำโครงการออฟโรดร่วมใจสนับสนุนอาหารช้างป่าภูหลวงขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้างอาหารช้างป่าในโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง และส่งเสริมให้ชาวออฟโรดได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมการเดินทางไปทำโป่งเทียมช้างในวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย หรือท่านที่สนใจร่วม บริจาคเงินเพื่อซื้อเกลือในการทำโป่งเทียมช้าง สามารถติดต่อได้ที่ คุณป้อม (08 ขอนแก่นออฟโรด ) เบอร์โทร. 081- 2600794 คุณอ้วน(เลย4x4)เบอร์โทร. 081- 9652314 หรือคุณณัฐกิจ (31 ขอนแก่นออฟโรด) เบอร์โทร 089 - 7123233

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ สาวิสิทธิ์ )

ประธานภาคอีสานตอนบน สมาพันธ์อฟโรดแห่งประเทศไทยคำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  

คำตอบที่ 1
      
โครงการออฟโรดร่วมใจสนับสนุนอาหารช้างป่าภูหลวง

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยจำนวนช้างป่าในบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงมีจำนวนมาก และปัจจุบันอาหารช้างป่า (โป่งเทียมช้าง) ที่มีในโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ลดน้อยลง อันจะเป็นเหตุให้ช้างในเขตรักษาพันธ์สัตว์อาจต้องออกมาหาอาหารภายนอกซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ ผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้าน รวมทั้งเกิดอันตรายต่อทั้งช้างและชาวบ้านอีกด้วย การฟื้นฟูอาหารช้างป่า (โป่งเทียมช้าง) ทำได้โดยการ เติมเกลือลงไปในดินโป่งที่มีอยู่ ซึ่งต้องใช้เกลือเป็นปริมาณมาก อีกทั้งการเดินทางไปในบริเวณโป่งเทียมช้างเพื่อเติมเกลือนั้นเส้นทางมีความยากลำบาก
สมาพันธ์ออฟโรด แห่งประเทศไทย ภาคอีสานตอนบนร่วมกับชมรมออฟโรดและกลุ่มออฟโรดต่างๆ ในภาคอีสาน ได้เห็นความสำคัญกับปัญหาของอาหารช้างดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการออฟโรดร่วมใจสนับสนุนอาหารช้างป่าภูหลวงขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน ของชาวออฟโรด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างอาหารช้างป่า(โป่งเทียมช้าง) ในโครงการฟื้นฟูอาหาร
ช้างป่าภูหลวง
2. เป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ
3. เพื่อให้ชาวออฟโรดเกิดกิจกรรมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน

ระยะเวลาดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550


sunshine จาก natakit 117.47.132.3 พุธ, 7/11/2550 เวลา : 21:25   


คำตอบที่ 2
      
- 2 -

การดำเนินงาน
ระยะเตรียมการ
1. การสำรวจพื้นที่บริเวณโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง
2. จัดหาเกลือ โดยซื้อเกลือในราคาตันละ 1,500 บาท จำนวน 5-10 ตัน
3. เกลือที่จัดซื้อแล้วจะขนส่งไปเก็บที่บ้านคุณอ้วน (เลย 4x4 ) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
4. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ชาวออฟโรด และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะดำเนินการ
1. ชาวออฟโรดลำเลียงเกลือไปที่โครงการฯ
2. ร่วมกันสร้างโป่งเทียมช้าง เพื่อเป็นอาหารช้างป่าต่อไป

งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเกลือ 5-10 ตัน ราคาตันละ 1,500 บาท โดยขอสนับสนุนจากสมาชิก
ชาวออฟโรดและผู้สนใจทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาพันธ์ออฟโรด แห่งประเทศไทย ภาคอีสานตอนบน ร่วมกับ ชมรมเลย 4 x4
และชมรมขอนแก่นออฟ


sunshine จาก natakit 117.47.132.3 พุธ, 7/11/2550 เวลา : 21:28   


คำตอบที่ 3
      
กำหนดการโครงการออฟโรดร่วมใจสนับสนุนอาหารช้างป่าภูหลวง
วันที่ 1 -2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

วันที่ 1 ธันวาคม 2550
เวลา 09.00 น. พบกันที่บ้านคุณอ้วน (เลย 4x4 ) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เวลา 10.00 น. เริ่มลำเลียงเกลือขึ้นไปสู่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ประชุมวางแผนเพื่อแบ่งเส้นทางการทำงาน
เวลา 13.00 น. ปฏิบัติการทำโป่งเทียมช้าง
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมกิจกรรมพบปะสังสรร

วันที่ 2 ธันวาคม 2550
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. ปฏิบัติการทำโป่งเทียมช้าง (ต่อ)
เวลา 12.00 น. อำลาป่าภูหลวง เดินทางกลับโดยสวัดิภาพหมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกรุณาเตรียมเครื่องนอน อาหาร และอุปกรณ์ทำครัวไปเองครับ


sunshine จาก natakit 117.47.132.3 พุธ, 7/11/2550 เวลา : 21:30   


คำตอบที่ 4
      
สำหรับชาว juc ที่มีความประสงค์ต้องการบริจากเงินตามจิตศรัทธา หรือต้องการจะร่วมเดินทางกับโครงการ
ติดต่อผมนาย natakit โทร.089 -7123233 ใด้ครับ

ตอนนี้มีรายนามผู้บริจาค(ชมรมJUC) ประเดิมแล้วสองท่าน
ดังนี้ครับ

1.natakit 500 บาท
2.ข้อยเอง 420 บาท


sunshine จาก natakit พุธ, 7/11/2550 เวลา : 21:39   


คำตอบที่ 5
       น้ำดำ...ขอตามไปด้วย 300 บาท....ครับ..

JUC744 จาก น้ำดำ 124.121.3.189 พฤหัสบดี, 8/11/2550 เวลา : 08:59   


คำตอบที่ 6
      
ท่านสมาชิกที่ต้องการสนับสนุนเงินค่าอาหารช้างป่า
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

นายณัฐกิจ กลางหล้า
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี 551 - 2 - 97544 - 0

Update รายนามผู้บริจาค ณ วันที่ 8 พ.ย. 50

1.natakit 500 บาท
2.คุณข้อยเอง 420 บาท
3.คุณน้ำดำ 300 บาท

เงินของท่านที่บริจาคมาทั้งหมด
ผมจะนำมอบให้กับคุณกิตติ สาวิสิทธิ์ ประธานภาคอีสานตอนบน สมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปชำระค่าเกลือที่จะทำโป่งเทียม ภายในวันที่ 1ธันวาคม 2550 ครับ


sunshine จาก natakit พฤหัสบดี, 8/11/2550 เวลา : 09:14   


คำตอบที่ 7
      
เชิญชม กระทู้เชิญร่วมกิจกรรมฯ ใน website ของสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทยตามลิ้งค์นี้ครับ

http://www.offroaderthailand.com/forum/index.php?topic=783.0


sunshine จาก natakit 117.47.132.3 พฤหัสบดี, 8/11/2550 เวลา : 17:43   


คำตอบที่ 8
      
และชม link ที่ผมและคณะไปสำรวจเส้นทางครับ

http://jeep.thailandoffroad.com/board/Question.asp?ID=J28311


sunshine จาก natakit 117.47.132.3 พฤหัสบดี, 8/11/2550 เวลา : 17:49   


คำตอบที่ 9
       โอเซ.....

ข้อยเอง จาก ข้อยเอง 125.26.249.1 ศุกร์, 9/11/2550 เวลา : 08:00   


คำตอบที่ 10
      
คนละเล็กละน้อย เพื่อทรัพยากรสัตว์ป่า

เพื่อทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับ


sunshine จาก natakit 117.47.132.3 ศุกร์, 9/11/2550 เวลา : 08:36   


คำตอบที่ 11
      
ขาดอีก 250 บาท ก็จะครบ 1,500 = เกลือหนึ่งตัน

ใครอยากทำบุญเชิญเลยครับ

sunshine จาก natakit 222.123.224.32 อังคาร, 20/11/2550 เวลา : 11:35   


คำตอบที่ 12
       จัดปาย.....เด่วจะอดเบียร์ให้สัก 3 ขวด

ข้อยเอง จาก ข้อยเอง 125.26.249.229 อังคาร, 20/11/2550 เวลา : 11:41   


คำตอบที่ 13
      
เย้ ๆ ๆ ๆ ครบ 1,500 แล้ว

ขอบคุณพี่ข้อยเองมากครับ ที่ช่วยปิดยอด ผมจะใด้สรุปยอดให้คณะที่จะเดินทางไปทำโป่งเทียมครับ

ส่วนตัวผมเองคงไม่ใด้ไปครับ เพราะติดเลือกตั้งเทศบาลตำบล วันที่ 2 ธ.ค. หน่ะครับ

ปล.เบียร์สามขวดที่ว่าเนี่ยยี่ห้ออะใรหน๊อ???


sunshine จาก natakit 222.123.229.218 อังคาร, 20/11/2550 เวลา : 16:07   


คำตอบแบ่งหน้าละ 30 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  


 

14/11/2552


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ Thailandoffroad.Com สมาชิกเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันเสาร์,16 ธันวาคม 2560  (Online 7202 คน)  facebook.com/WeekendHobby 
                                       


โตเกียว มารีน     <||>    ประกัน โตเกียว มารีน     <||>    โตเกียว มา รี น ประกัน รถยนต์     <||>    โตเกียว มารีน ประกันสุขภาพ