เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา     View stat by Truehits.net




“ สร้างฝาย...เพื่อนอาสาฯ...พาไป ปี๓ “
   
manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:09
IP:27.55.11.107
อ่าน= 7744
ตอบ = 17

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน
       “ สร้างฝาย...เพื่อนอาสาฯ...พาไป ปี๓ “
กราบเรียนเชิญ...สมาชิก Jeep Unity Club พี่ๆ OFF ROAD และ JUC.ทางเหนือและจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่ได้ติดธุระหรือกิจกรรมไปที่ใด...สมาชิกท่านใดที่สนใจในโครงการขอเชิญร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับ.สถานที่จะสร้างฝายครั้งนี้อยู่ที่ หมู่บ้านน้ำแพะนอก อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
กำหนดวันที่ ๘ –๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ร่วมเดินทาง-บริจาค แจ้งความประสงค์ โทร.08.5699.9116 (manoie)
(ปีนี้เลยอดไปงานบุญ JUC.ที่จะจัด จ. ชุมพรเพราะกำหนดการชนกัน...ต้องเดินทางขึ้นเหนือแทน)





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
   
คำตอบที่ 1

manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:11
IP:
27.55.11.107

ที่มาของโครงการ
ข้อมูลส่วนใหญ่จะได้รับมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นส่วนมาก...จากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่โครงการ ค.ร.พ. และข้อมูลของแพทย์ พอ.สว. ที่มีการจดบันทึกข้อมูลหลายๆอย่างที่ทางหน่วยได้ไปสำรวจและลงพื้นที่มาจึงทำให้เราทราบว่าที่ใดมีความต้องการในการพัฒนาในเรื่องการศึกษา แหล่งน้ำ การเกษตร สุขอนามัย ฯลฯ รวมไปถึงการทำลายและบุกรุกป่าต้นน้ำรวมทั้งระบบนิเวศน์ ผมจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาทำการคัดเลือกและตรวจสอบลงไปในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่นอนในการตัดสินใจและเริ่มมวลชนโดยการติดต่อพูดคุยกับทางคณะครู-อาจารย์ในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่ อาทิเช่น อบต. หน่วยจัดการต้นน้ำและหน่วยงานกรมป่าไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ หลังจากพูดคุยติดต่อและแสดงเจตนารมณ์ ของชมรมเราให้กับทางพื้นที่ทราบแล้ว เราก็จะให้ทางหน่วยงานในพื้นที่ส่งข้อมูลมาให้ทางเราเพื่อเป็นการยืนยันและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในพื้นที่นั้นๆว่าต้องการอะไรบ้าง...หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลมาแจ้งต่อสมาชิกของชมรมให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป...


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 2

manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:13
IP:
27.55.11.107

ค่าย 3 นี้เราทำอะไรกันบ้าง...
1.ฝายชลอน้ำและฝายดักตะกอนแบบกึ่งถาวร ใช้ตาข่ายสแตนเลสและหินในพื้นที่+ซีเมนต์เสริมเหล็ก 1 ฝาย ขนาด กว้าง 1เมตร ยาว 4-5 เมตร สูง 1 เมตร
2.เล้าไก่เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก 1 เล้า ใช้ประโยชน์ร่วม 2 โรงเรียน ขนาด 20 ตารางเมตร สูง 2.5 เมตร เลี้ยงไก่ไข่ 40-50 ตัว
3.สาธิตและนำอุปกรณ์การทำน้ำหมักชีวภาพไปให้ชุมชนและโรงเรียน เพื่อทำการเกษตรในครัวเรือนปลอดสารพิษ
4.แปลงเกษตรผักปลอดสารพิษ
5.มอบสื่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมฯ เครื่องปริ๊นท์เตอร์ กล้องดิจิตอล ให้กับคณะครู เพื่อพัฒนาสื่อการศึกษารวมทั้งของอุปโภค บริโภค เช่นโปสเตอร์ ก ข ค.. A B C. วันสำคัญของไทย + ของบริโภค เช่น นม UHTสำหรับนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน
6.ปูเสื่อน้ำมันให้ห้องกิจกรรมนักเรียน
7.มอบเครื่องครัวและถาดหลุมให้กับโรงเรียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันเด็ก
8.มอบเครื่องมือทำแนวกันไฟและทำการเกษตร (จอบ) ให้ชุมชน
9.มอบของเล่นและเบาะที่นอนของเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน

ผมหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจในแนวทางและหลักการการหาข้อมูลเพื่อเลือกทำกิจกรรมของชมรมเราเพื่อให้ผู้ปฏิบัติในรุ่นต่อๆไปได้เก็บไว้เป็นแนวทาง ผมหวังว่าคงได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากสมาชิกที่รักยิ่งในคราวนี้และคราวต่อๆไปนะครับ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 3

manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:14
IP:
27.55.11.107

ผมได้แนบโครงการมาให้รับทราบก่อนพอสังเขปนะครับ วันเปิดงานคือเช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ครับ

กลางวัน
- อ. พัลลภ ประธานโครงการอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดำริ กล่าวเปิดงานและ กล่าวเกี่ยวกับที่มา ขององค์กร ตามสังเขป
- ทำฝายและปลูกป่าต้นน้ำตลอดทั้งวัน

ตอนเย็นหลังรับประทานอาหารเรียบร้อย กลางคืน มีกิจกรรมดังนี้
1. ฉายภาพยนตร์และภาพนิ่งของพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมาณ 40 นาที
2. การแสดงของคณะเพื่อนอาสาฯ 15 นาที
3. การแสดงของสมาชิกเมืองชลออฟโรด 15 นาที
4. ฉายกิจกรรมของโครงการที่ผ่านมาของชมรมเมืองชลออฟโรดที่ทำร่วมกับเพื่อนอาสา 60 นาที
5. ฉายภาพยนตร์การ์ตูนให้เด็กๆได้ชม...แล้วแต่ความยาวของภาพยนตร์

เช้าวันที่ 9 ธค. 2555
หลังอาหารเช้า
- มอบของบริจาคทั้งหมดให้กับทางโรงเรียน
- ถ่ายรูปร่วมกัน
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 4

manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:17
IP:
27.55.11.107

ผู้ร่วมงาน
1. จนท. โครงการอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดำริ
2. จนท. ทหารกองพันทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ
3. จนท. หน่วยแพทย์ทหาร
4. สมาชิก เมืองชลออฟโรด
5. สมาชิก Jeep Unity Club
6. คณะครูอาสาฯ (ครูพระเทพฯ)
7. ผู้ใหญ่บ้าน จนท. อบต. ชาวบ้าน บ้านน้ำแพะ
8. จนท.หน่วยจัดการต้นน้ำ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 5

manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:28
IP:
27.55.11.78

ทริปสำรวจ...บางส่วน





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 6

manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:30
IP:
27.55.11.78

ผู้ร่มสำรวจ





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 7

manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:37
IP:
27.55.11.78

เส้นทางสวยๆ...





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 8

manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:40
IP:
27.55.11.78

บางส่วนของงานที่ผ่านมา...วันที่ 10 ธค.๒๕๕๔ ปลายปีที่แล้วที่หมู่บ้านปางริมกรณ์ จ.เชียงราย





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 9

manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:41
IP:
27.55.11.78

บางส่วนของงานที่ผ่านมา...วันที่ 10 ธค.๒๕๕๔ ปลายปีที่แล้วที่หมู่บ้านปางริมกรณ์ จ.เชียงราย





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 10

manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:43
IP:
27.55.11.78

บางส่วนของงานที่ผ่านมา...วันที่ 10 ธค.๒๕๕๔ ปลายปีที่แล้วที่หมู่บ้านปางริมกรณ์ จ.เชียงราย





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 11

manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:52
IP:
27.55.11.78

สมาชิกท่านใดที่สนใจในโครงการขอเชิญร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับ.สถานที่จะสร้างฝายครั้งนี้อยู่ที่ หมู่บ้านน้ำแพะนอก อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
กำหนดวันที่ ๘ –๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ร่วมเดินทาง-บริจาค แจ้งความประสงค์ โทร.08.5699.9116 (manoie)





 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 12

manoie<365>
manoie.mania
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 11:59
IP:
27.55.11.78

ขอขอบคุณพื้นที่ของweekend และ juc.มา ณ.ที่ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของคนกลุ่มเล็กๆ...กลุ่มหนึ่ง
ด้วยจิตคาราวะ
ขอบคุณครับ






 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 13

โปรออยล์
โปรออยล์
จันทร์
3/12/2555
เวลา : 23:38
IP:
223.207.56.4

ท่าน manoie.mania อยากร่วมงานด้วยนะครับ ถ้าต้องการอะไรที่สามารถทำได้ ยินดีรับใช้เสมอครับ
081-5682516 โปรออยล์

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 14

manoie<365>
manoie.mania
อังคาร
4/12/2555
เวลา : 01:40
IP:
27.55.6.119

ขอบคุณครับ...พี่โปรออยล์เดี๋ยวสายๆผมโทรกลับไป...ขอบคุณครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 15

manoie<365>
manoie.mania
อังคาร
4/12/2555
เวลา : 10:52
IP:
27.55.8.36

พี่โปรออยล์ผมส่งรายละเอียดของเอกสารอีกบางส่วน ให้ทางเมล์แล้วนะครับ
ติดต่อมาทางเมล์ ของผมได้เลยนะครับพี่...ขอบคุณครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 16

manoie<365>
manoie.mania
พฤหัสบดี
6/12/2555
เวลา : 01:33
IP:
27.55.1.1

(ขอแก้ไขนะครับ) สถานที่จะสร้างฝายครั้งนี้อยู่ที่ หมู่บ้านน้ำแพะใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 17

manoie<365>
manoie.mania
ศุกร์
7/12/2555
เวลา : 13:14
IP:
27.55.138.160

รายนามผู้บริจาค...เดี๋ยวผมรวบรวมแล้วจะแจ้งทางกระทู้นะครับ...เพราะต้องเตรียมตัวเดินทางแล้ว

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1   ดูหน้าต่อไป
 


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ Thailandoffroad.Com สมาชิกเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

   
20/5/2558

หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันจันทร์,19 มีนาคม 2561  (Online 187 คน)  facebook.com/WeekendHobby 
                                       


ประกัน รถยนต์ ไดเร็คเอเชีย