เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา     View stat by Truehits.netข้อมูล ชุมชนและศศช.บ้านป่าหนา ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
   

ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 18:28
IP:118.172.37.185
อ่าน= 8976
ตอบ = 17

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน
       =====================================
ข้อมูลหมู่บ้านป่าหนา ประวัติ / ความเป็นมาของหมู่บ้าน
=====================================
๑.บ้านป่าหนาเป็นชนชาวเขาเผ่ามูเซอแดง แต่เดิมทีนั้นอาศัยอยู่ในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และได้ย้ายถิ่นเข้ามาตามแนวสันเขาด้านเหนือ เข้าเขตแดนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดชียงใหม่
แต่แรกเข้ามาตั้งถิ่นฐานนั้น มีชาวบ้านห้วยเลาะ และชาวบ้านดอกไม้ไหว ได้ตั้งบ้านเรือนตามแนวเชิงเขาใกล้ลำน้ำห้วยทรายอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หน่วยงานกรมประชาสงเคราะห์ และกรมการปกครองของอำเภอไชยปราการ ได้มาทำการจัดย้ายให้ขยับขึ้นมาอยู่บนพื้นที่ที่ใกล้กับถนนทางเข้าพื้นที่ การเดินทางเลยสะดวกมากขึ้น ผู้นำชาวบ้านในกาลครั้งนั้นมีชื่อว่า นายป่าหนา หาหมี เมื่อขยับหมู่บ้านขึ้นมายังที่ตั้งใหม่แล้วได้มีการตั้งชื่อของหมู่บ้านตาม ชื่อของผู้นำหมู่บ้านในครั้งนั้นคือ นายป่าหนา หาหมี หมู่บ้านจึงมีชื่อว่า “บ้านป่าหนา” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาในปี ๒๕๑๙ นายป่าหนา หาหมี ได้เสียชีวิตลง บุตรชายของนายป่าหนา หาหมี จึงได้สืบทอดตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านต่อจากผู้เป็นบิดา และมีผู้นำหมู่บ้านคนต่อๆมาตามลำดับ ดังนี้ คือ
๑. นายอื่อ แอหน่อ
๒. นายแสวง จะออ
๓. นายจะแส จะอื่อ
๔. นายแอโพ จะเตาะ ซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านคนปัจจุบัน
ในหมู่บ้านป่าหนา ณ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นมาก มีโครงการ ADRA เข้ามาทำประปาภูเขา ให้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภคสามารถใช้ได้ตลอดปี มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของกองพันทหารม้าที่ ๒๔๑ เข้ามาดำเนินการให้กับหมู่บ้าน มีโครงการต่างๆ เช่น โซล่าเซลล์หมู่บ้านของรัฐบาลให้ทุกหลังคาเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ เข้ามาทำถนนเป็นระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตรให้สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นในปี ๒๕๒๑ และหลังจากมีการจัดตั้งหมู่บ้านได้ไม่นาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอไชยปราการ ได้เข้ามาจัดการศึกษาให้กับชุมชนชาวไทยภูเขา โดยจัดตั้งเป็น “โรงเรียนแม่ฟ้าหลวง” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มีครูอาสาสมัครช่วยดูแลพัฒนาการศึกษา
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีพระบัณฑิตอาสา (ธรรมจาริก) ได้ขึ้นมาพัฒนาบ้านป่าหนา โดยร่วมกับครูตลอดจนชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลขนาด ๕ x ๑๒ เมตรและพระบัณฑิตอาสายังได้เป็นแรงเป็นกำลังช่วยครูในการพัฒนาทางด้านการ ศึกษาของนักเรียนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และยังช่วยพัฒนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยะธรรมเพื่อให้ชาวบ้านป่าหนาได้ประสบแต่ความสุขและความร่มเย็นในการ ดำรงชีวิตในแต่ละวันสืบต่อไป

๒. ที่ตั้งหมู่บ้าน
เป็นที่ราบเชิงเขา ในหมู่บ้านแบ่งเป็น ๔ กลุ่มคือ กลุ่มบ้านห้วยเลาะเก่า กลุ่มบ้านดอกไม้ไหวเก่าที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน กลุ่มบ้านป่าหนาใหม่หลังจากตั้งชื่อหมู่บ้านแล้ว และกลุ่มที่ย้ายมาจากอำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย หมู่บ้านป่าหนานั้นทางทิศเหนือติดกับอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทางทิศใต้ติดกับเขตสวนป่าไชยปราการ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไชยปราการ) ทางทิศตะวันออกติดกับอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และทางทิศตะวันตกติดกับหมู่บ้านมูเซอห้วยทราย หมูที่ ๔ ตำบล แม่ทะลบ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่

๓. ด้านอาชีพ
อาชีพหลัก มีการทำไร่ข้าวโพด ไร่ข้าวมีข้าวจ้าวขาว และขาวเหนียวดำ (ข้าวก่ำ) มีทั้งทำไว้บริโภคและจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง
อาชีพรอง คือการเลี้ยงสัตว์ มีวัวพันธุ์พื้นเมือง หมูพันธุ์พื้นเมือง ไก่พันธุ์พื้นเมือง และการหาของป่าขายตามฤดูกาล

๔ . วัฒนธรรมประเพณี
หมู่บ้านป่าหนาเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง นับถือศาสนาพุทธที่นับถือผี มีผู้นำทางธรรมชาติเรียกว่า “ปู่จอง” หรืออีกนัยหนึ่งคือ หมอผีประจำหมู่บ้าน มีประเพณีประจำเผ่าคือ ประเพณีกินข้าวใหม่ ในช่วงเดือน ตุลาคมของทุกปี เพื่อทำบุญให้กับข้าวไร่ที่ได้ผลผลิตในแต่ละปี ประเพณีกินวอหรือ ประเพณีปีใหม่ของชาวเขาเผ่ามูเซอแดง จะเริ่มวันแรกตรงกับวันแรกของเทศกาลตรุษจีนช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี มีประเพณีการทำบุญเลี้ยงผีไร่ ก่อนการเพาะปลูกของทุกปี การทำบุญทุกอย่างจะมีหอแหย่เป็นศูนย์กลาง หอแหย่เปรียบได้เท่ากับวัดของคนพื้นราบ ในการทำบุญเกือบทุกอย่างจะมีการเต้นจะคึ๊ ซึ่งเป็นการเต้นประจำเผ่า และในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ และแรม ๑๕ ค่ำของทุกเดือน จะถือเป็นวันศีลของชนเผ่า ซึ่งในวันนี้ทุกคนจะหยุดทำงานทุกอย่าง และหยุดพักผ่อน จากการที่ต้องทำงานหนักมาตลอด

๕. ความเป็นอยู่
ในการสร้างบ้านเรือนนั้นจะสร้างจากไม้ไผ่สับเป็นฟาก และมุงหลังคาด้วยหญ้าคา มีบางส่วนที่มุงด้วยสังกะสีและกระเบื้องแบบบ้านสมัยใหม่ของคนพื้นราบ มีการยกพื้นสูงเพื่อให้มีใต้ถุนบ้านไว้ใช้สอยและเลี้ยงสัตว์ ส่วนมากจะอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ มีบางส่วนที่แต่งงานแล้วจะแยกออกไปสร้างบ้านใหม่แต่ก็จะอาศัยอยู่ในเขต พื้นที่ดินที่ติดกับครอบครัวเดิม

๖. จำนวนประชากรหมู่บ้านป่าหนา
ประชากรหมู่บ้านป่าหนามีทั้งหมด ๙๐ หลังคาเรือน ๙๘ ครัวเรือน (มิถุนายน ๒๕๕๑)
ประชากรชายมีทั้งหมด ๒๐๕ คน
ประชากรหญิงมีทั้งหมด ๑๗๐ คน
รวมทั้งหมด ๓๗๕ คน
ในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียนของศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงจำนวน ๘๘ คน

ศาสนา / ลัทธิ / ความเชื่อ / นับถือศาสนาพุทธ ,ผี ,คริสต์

๗. การคมนาคม
บ้านป่าหนา ตั้งอยู่บนภูเขาในตำบลแม่ทะลบ ซึ่งมีเส้นทางผ่านได้ ๒ เส้นทางคือ เส้นทางแรกเริ่มต้นจาก อำเภอไชยปราการ ผ่านเข้ามาทางในตำบลแม่ทะลบ ผ่านเข้ามาทางดอยหล่อ (เข้ามาทางเขื่อน แม่ทะลบ และเข้ามาทางหมู่บ้านใหม่พัฒนา หรือโป่งจ๊อก) รวมระยะทางจากตัวอำเภอ ไชยปราการถึงบ้านป่าหนา เป็นระยะทางทั้งสิ้น ๒๔ กิโลเมตร
เส้นทางที่สองคือ เข้ามาทางอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในการเดินทางเข้าหมู่บ้านนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เพราะยังไม่มีถนนที่กว้างพอสำหรับรถโดยสารประจำทางเข้าสู่หมู่บ้าน

๘. ขนบธรรมเนียมประเพณี / ค่านิยม / ท่าทีทัศนคติ
๘.๑ ประเพณี / วัฒนธรรม
๘.๑.๑ ประเพณีกินวอ จัดงานกันในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ของทุกปี
๘.๑.๒ ประเพณีก่อกองทรายปลูกดอกไม้ จัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
๘.๑.๓ ประเพณีถวายศาลา จัดในช่วงเดือนเมษายน
๘.๑.๔ ประเพณีเข้าพรรษา จัดในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
๘.๑.๕ งานวันแม่แห่งชาติ จัดในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี
๘.๑.๖ ประเพณีกินข้าวใหม่ จัดในช่วงเดือนตุลาคม
๘.๑.๗ ประเพณีถือศีลใหญ่ จัดในช่วงเดือนตุลาคม
๘.๑.๘ ประเพณีวันศีล จัดเป็นประจำทุกเดือน ขึ้น ๑๕ ค่ำและแรม ๑๕ ค่ำ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
   
คำตอบที่ 1


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 20:03
IP:
118.172.37.185

======================
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
=======================
หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
-มีห้องน้ำ 10 หลังคาเรือน ของจำนวน 90 ครัวเรือน คิดเป็น 11.11%
-ใช้ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน
-มีประปาภูเขา แต่น้ำไม่พอเพียงในช่วงหน้าแล้ง (มีนาคม-เมษายน)
-สัญญาณโทรศัพท์ มีสัญญาณเฉพาะระบบ AIS

===========
ข้อมูลการเดินทาง
===========
การเดินทางจากกรุงเทพฯ - ไชยปราการ
1. บริษัทสมบัติทัวร์ สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ลงที่สถานีขนส่งอาเขต ต่อรถสองแถวไปสถานีช้างเผือก/กาดหลวง จะมีรถเชียงใหม่-ท่าตอน ลงรถหน้าอำเภอไชยปราการ
2. บริษัทนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สายกรุงเทพฯ-บ้านท่าตอน ลงหน้าอำเภอไชยปราการได้เลย (การบริการก็พอ ๆ กับ บขส.)
3. บขส. เป็นรถสายกรุงเทพ-บ้านท่าตอน รถปรับอากาศชั้น 1 และ 999 เป็นรถ ป.2 แต่รถขนาดใหญ่ที่นั่งกว้าง ลงรถหน้าอำเภอไชยปราการ
4. รถไฟ ลงสถานีเชียงใหม่ แล้วต่อรถสองแถวไปสถานีช้างเผือก/กาดหลวง จะมีรถสายเชียงใหม่-ท่าตอน มาลงรถหน้าอำเภอไชยปราการ
5. เครื่องบิน ลงเครื่องแล้วก็ไปสถานีช้างเผือก เหมือนกับมารถไฟ แล้วขึ้นรถสายเชียงใหม่-ท่าตอน มาลงรถหน้าอำเภอไชยปราการ

==================
สถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง
==================
- อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ห่างจากไชยปราการ 15 กิโลเมตร อยู่ในพี้นที่ตำบลศรีดงเย็น
- อุทยานแห่งชาติดอยอ่างขาง ห่างจากไชยปราการ 50 กิโลเมตร
- อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกบ่อน้ำพุร้อน ห่างจากไชยปราการ 40 กิโลเมตร
- กาดเมืองผี อยู่ในพี้นที่ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
- ถ้ำตับเต่าเป็นถ้ำขนาดใหญ่ อยู่ในพี้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ
- เขื่อนแม่ทะลบ อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ทะลบ ไชยปราการ ทางผ่านเข้าหมู่บ้าน บรรยากาศดีในช่วงหน้าหนาว
- อื่น ๆ เช่น สวนส้มธนาธร, ป่าพันปี ศรีดงเย็น หมู่บ้าน


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 2


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 20:09
IP:
118.172.37.185

ข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ ของอำเภอไชยปราการ

คำขวัญ
พระเจ้าพรหมสร้างเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม งามล้ำถ้ำตับเต่า เมืองเก่าไชยปราการ


ลักษณะทางภูมิศาสตร์

สภาพทั่วไป ประกอบด้วย
ที่ตั้ง
อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 128 กม.
ห่าง จากกรุงเทพฯ 828 กม. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากอำเภอถึงจังหวัดเชียงใหม่
ประมาณ 2 ชม.

เนื้อที่
ประมาณ 521.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 325,812.5 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอฝาง,อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และ
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และประเทศ พม่า
ระยะทางประมาณ 5 กม.

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบล้อมด้วยป่าไม้และภูเขา
- พื้นที่ราบ 25,812 ไร่
- ภูเขา/ป่าไม้ 299,375 ไร่
- พื้นที่น้ำ 625.50 ไร่ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น 44,896 คน แยกเป็นชาย 23,015 คน หญิง 21,881 คน (2548)

การคมนาคม

เส้นทางสู่อำเภอไชยปราการเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่ – ฝาง
ไปตามถนนอันคดเคี้ยวจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว ท่ามกลางภูมิประเทศสองข้างทางที่ชุ่มชะอุ่มไปด้วยหมู่ไม้สีเขียงสด และเส้นทางตัดเลาะเลี้ยวไปตามไหล่เข้าอันสวยงามสลับกับพื้นที่ราบท้องทุ่งนาบางตอน ผ่านดอยหลวงเชียงดาวที่สูงเสียดฟ้าเข้าสู่ขุนเขาในตำบลศรีเย็น ที่ลดเลี้ยวไปตลอดทาง จวบจนสู่พื้นที่ราบอำเภอไชยปราการ รวมระยะทาง 128 กิโลเมตร

การปกครอง

แบ่งเขตการปกครอง ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เป็น
ตำบลศรีดงเย็น 18 หมู่บ้าน
ตำบลปงตำ 8 หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว 11 หมู่บ้าน
ตำบลแม่ทะลบ 6 หมู่บ้าน
รวมตำบล 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
- เทศบาลตำบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลไชยปราการ
- องค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง คือ
อบต.ศรีดงเย็น อบต.หนองบัว อบต.แม่ทะลบ อบต.ปงตำ
การเกษตร

อำเภอมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 26,472 ไร่ ครอบครัวเกษตรจำนวน 4,897 ครอบครัว
ประเพณีสำคัญ
- ประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 20 เมษายน ของทุกปี
- ประเพณีสลากกภัต ระหว่างเดือน ส.ค. – พ.ย. ของทุกปี
- ประเพณีปอยหลวง ระหว่างเดือน พ.ย.- ธ.ค. ของทุกปี

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 3


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 20:27
IP:
118.172.37.185

ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียน
-พฤศจิกายน 2549 ทีมงานโรงเรียนของหนูเข้ามาสร้างอาคารเรียน ขนาด 3 ห้องเรียน โดยงบประมาณสนับสนุนจาก Capital Services Group http://www.capserv.com/th/
-สิงหาคม 2550 มีโครงครูอาสาโรงเรียนของหนู โดยงบประมาณสนับสนุนจาก Capital Services Group


ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูาเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านป่าหนา
สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอไชยปราการ (ชื่อใหม่ ตาม พรบ.การศึกษานอกระบบ)
ปัจจุบัน มีครู 2 คน
1. นางพรทิพย์ ธนาศักดิ์ (กศน.ไชยปราการ)
2. นายสุวรรณ พุฒพันธ์ (ครูอาสาสมัคร Capital + โรงเรียนของหนู)

นักเรียน 88 คน
อนุบาล 34 คน (เตรียมความพร้อม)
ป.๑ 22 คน
ป.๒ 17 คน
ป.๓ 6 คน
ป.๕ 8 คน
ป.๖ 1 คน
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 4


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 21:35
IP:
118.172.37.185

ภาพกิจกรรมครูอาสาจากระยอง มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 5


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 21:37
IP:
118.172.37.185

เด็ก ๆ พาเที่ยวป่า

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 6


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 21:57
IP:
118.172.37.185

เม.ย. 2551 เด็ก ๆ ไปรับครูอาสาจากกรุงเทพฯ ภาพทางขึ้นหมู่บ้าน มีเขื่อน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 7


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 21:58
IP:
118.172.37.185

ตกเย็น ครูอาสาและเด็ก ๆ ไปเดินเที่ยวรอบหมู่บ้าน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 8


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 21:58
IP:
118.172.37.185

ไปดูเจ้าตัว จั๊กจั่น กำลังลอกคราบ เป็นตัวเต็มวัย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 9


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 21:59
IP:
118.172.37.185

เช้าวันใหม่ เข้าสู่กระบวนการ เรียนรู้

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 10


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 22:00
IP:
118.172.37.185

เล่นด้วยกัน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 11


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 22:01
IP:
118.172.37.185

ไปดูวิถีชีวิตเด็ก ๆ ในการจับจั๊กจั่น มาเป็นอาหาร

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 12


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 22:02
IP:
118.172.37.185

ถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนจากลา

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 13


ต้อมครูดอย
อาทิตย์
31/8/2551
เวลา : 22:03
IP:
118.172.37.185

ถ้ารถว่างพอ เด็ก ๆ ก็จะได้ไปส่งคณะครูขึ้นรถทัวร์กลับกรุงเทพฯ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 14


แพรว
พฤหัสบดี
11/12/2551
เวลา : 17:26
IP:
125.25.37.72

บริษัทมิตรแท้ประกันภัย
สินค้าขายดี ประกันภัยชั้น 3+พรบ ของมิตรแท้ทวีคูณ ราคาประหยัด ซื้อ ป.3 เหมือนได้ พรบ. ฟรีๆ
1. เก๋ง ในราคา 2,690 บาท
2. กระบะ ในราคา 3,690 บาท
3. ตู้ ในราคา 3,890 บาท
ประกันแนะนำ ชั้น 3 พิเศษใหม่ มี 7 แบบ 4 ราคา (ไม่รวมค่า พรบ.) ดังนี้
1. ราคา 6,666 บาท ซ่อมรถให้ 100,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
2. ราคา 7,777 บาท ซ่อมรถให้ 100,000 บาท(***พิเศษ***)
3. ราคา 7,777 บาท ซ่อมรถให้ 180,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
4. ราคา 7,777 บาท ซ่อมรถให้ 100,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 100,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
5. ราคา 8,888 บาท ซ่อมรถให้ 100,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 100,000 บาท (***พิเศษ***)
6. ราคา 8,888 บาท ซ่อมรถให้ 180,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 180,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
7. ราคา 9,999 บาท ซ่อมรถให้ 180,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 180,000 บาท (***พิเศษ***)

***พิเศษ**** กรณีเชียวชนเป็นฝ่ายผิดไม่ต้องเสีย 2,000 บาท
ความคุ้มครองหลัก
1.ความรับผิดต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต บคุคคลภายนอก 500,000 บาทต่อคน
2.ส่วนเกิน พรบ. 10,000,000 บาทต่อครั้ง
3.ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาทต่อครั้ง
4.อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ท่านๆล่ะ100,000 บาทต่อคน รวม 500,000 บาทต่อครั้ง
5.ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองสุงสุดถึง 5 ท่านๆหล่ะ 50,000 บาทต่อคน รวม 250,000 บาทต่อครั้ง
6.การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา 300,000 บาทต่อครั้ง
ขอเสนอพิเศษ
1. ไม่ต้องถ่ายรูปรถ,ไม่ต้องตรวจสภาพรถ,ไม่จำกัดอายุรถ
2. คุ้มครองทันทีที่คุณโทรแจ้งประกัน
**รับสมัครตัวแทนขายด้วยนะค่ะค่าคอมมิชั่นสุงกว่าบริษัทๆอื่นๆๆ**
ถ้าสนใจข้อเสนอนี้ ติดต่อ สุนทรี (แพรว)
โทร 081-7786141 E-mail: taw-d@msn.com


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 15


คุณ
เสาร์
23/5/2552
เวลา : 09:26
IP:
118.172.56.27

ธรรมชาติบ้านเราดีที่สุดแล้วละ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 16

khondoi
jajo
พฤหัสบดี
28/1/2553
เวลา : 13:52
IP:
117.47.44.92

สวัสดีครับมีคนโพสรูปน้อยจังเลยนะครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 17

ทุเรียน
หมาเน่า
จันทร์
1/3/2553
เวลา : 21:35
IP:
125.26.132.135

เข้าใจโตสะนาเน๊อะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1   ดูหน้าต่อไป
 


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ Thailandoffroad.Com สมาชิกเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

   
14/11/2552
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันจันทร์,18 ธันวาคม 2560  (Online 7402 คน)  facebook.com/WeekendHobby 
                                       


โตเกียว มารีน     <||>    ประกัน โตเกียว มารีน     <||>    โตเกียว มา รี น ประกัน รถยนต์     <||>    โตเกียว มารีน ประกันสุขภาพ