เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา     View stat by Truehits.netโครงการ สื่อสารสานฝัน ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่ 9
   
noiservice
Noi Eleven
พฤหัสบดี
11/2/2553
เวลา : 22:57
IP:125.24.137.23
อ่าน= 7396
ตอบ = 11

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน
       โครงการ “สื่อสาร สานฝัน ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่ ๙”

๑. ที่มาของโครงการ
นายสิบนักเรียนหลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษาของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเด็กเหล่านั้นยังขาดโอกาสทางการศึกษาจำนวนมาก ดังนั้น จึงได้มีแผนที่จะเข้าไปพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ เหล่านั้น ให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาแล้ว ๘ ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น

๓. เป้าหมายของโครงการ
จัดหา และ ขอรับบริจาค สิ่งของ , อุปกรณ์การเรียน รวมถึงอุปกรณ์กีฬาที่ขาดแคลน เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน โต๊ะ เก้าอี้ สื่อการเรียนการสอน ให้ดีขึ้น

๔. ระยะเวลา ห้วง เดือน ก.ค.๕๓

๕. งบประมาณ
ขอรับบริจาคจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ - นายสิบนักเรียนหลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ ๗

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและช่วยเหลือเด็กใน ถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้น
๗.๒ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
๗.๓ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
   
คำตอบที่ 1

noiservice
Noi Eleven
พฤหัสบดี
11/2/2553
เวลา : 23:05
IP:
125.24.137.23

Video โครงการ สื่อสารสานฝันฯ ของปี 2552 ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=PLHgyhPMC1E ททบ.5

http://www.youtube.com/watch?v=kMKh05tcnrM รายการ คนละไม้คนละมือ ทีวีไทย
 แก้ไขเมื่อ : 11/2/2553 23:19:03

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 2

noiservice
Noi Eleven
พฤหัสบดี
11/2/2553
เวลา : 23:13
IP:
125.24.137.23

ส่วนรายละเอียดของโรงเรียนที่จะไปดำเนินโครงการ

ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกอยู่ครับ เดี๋ยวผมจะรีบเอารายละเอียดมาลงให้นะครับ

เพื่อนสมาชิกท่านใดต้องการ บริจาค เงิน สิ่งของ หนังสือ ชุดนักเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ

หรือต้องการมีส่วนร่วมกับโครงการฯ ของพวกเรา

ติดต่อได้ที่...โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร

หรือ

ส.ต.จตุรงค์ บุญเรือง
โทร.086-8783370
E-mail : jaturong_serv@hotmail.com

ขอบคุณครับ แก้ไขเมื่อ : 11/2/2553 23:16:32

 แก้ไขเมื่อ : 11/2/2553 23:18:11

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 3

noiservice
Noi Eleven
ศุกร์
12/2/2553
เวลา : 16:50
IP:
118.174.100.5

สิ่งของที่ขอความอนุเคราะห์บริจาคอาทิเช่น

- อุปกรณ์การเรียนการสอน - อุปกรณ์กีฬา
- เสื้อผ้า ชุดนักเรียน - ข้าวสารอาหารแห้ง
- ยารักษาโรค - เงินทุนอาหารกลางวัน
- เงินทุนการศึกษา - อื่น ๆ แล้วแต่จิตศรัทธา

สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของสมทบโครงการฯได้ที่
ส.ต.จตุรงค์ บุญเรือง
โทร.086-8783370
E-mail : jaturong_serv@hotmail.com


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 4

noiservice
Noi Eleven
เสาร์
13/3/2553
เวลา : 21:21
IP:
125.24.139.94

สำหรับที่อยู่ในการส่งของบริจาคนะครับ

"โครงการสื่อสารสานฝัน ปันน้ำใจสู่น้อง ครั้งที่ 9"

โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร 149 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 086-8783370 (ส.ต.จตุรงค์ บุญเรือง) E-Mail : Jaturong_serv@hotmail.com

ขอบคุณครับ


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 5

noiservice
Noi Eleven
จันทร์
10/5/2553
เวลา : 16:30
IP:
118.174.101.49

ฝากเว็บไซต์ของโครงการด้วยครับ

ดูรายละเอียดได้ที่

http://sanfun9.igetweb.com/>


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 6

chailimp
SUPERMAN
อังคาร
23/11/2553
เวลา : 15:21
IP:
203.172.199.254

ฝากพิจารณา โรงเรียนวัดคอกช้างด้วยนะครับ ตั้งอยู่เลขที่99/1 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 (อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษทุรกันดาน) อยู่เส้นทางถนนด่านช้าง-อุทยานแห่งชาติพุเตย (ใกล้แหล่งล่องแพธรรมชาติ “น้ำเอ่อ” ซึ่งเป็นลำน้ำที่มาจากเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ) ระยะทางห่างจากเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 130 กิโลเมตร มีนักเรียนจำนวน 65 คน มีครูจำนวน 4 คน มีอาคารเรียน 1 หลัง (ได้รับการบริจาคจากเอกชน) สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ทางโรงเรียนยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดเลย นักเรียนอยู่ในครอบครัวฐานะยากจน อาศัยในถิ่นทุรกันดาน เป็นที่ภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 150 เมตร นักเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการดำรงชีวิต ครุภัณฑ์-อุปกรณ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องพยาบาล ห้องสมุด ปรับปรุงถนน โต๊ะหินอ่อน ถังน้ำเย็น รถยนต์เก่าสภาพดีที่สามารถรับ-ส่งนักเรียนได้ จึงขอฝากไว้พิจารณา คณะครูและนักเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับคณะของท่านบ้าง ติดต่อ ผอ.สมชาย ลิ้มประจันทร์ 0860030709 เบอร์โรงเรียน 035-440017
E-mail chai_limp@hotmail.com แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 7

chailimp
SUPERMAN
อังคาร
23/11/2553
เวลา : 15:23
IP:
203.172.201.248

โรงเรียนวัดคอกช้าง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 8

chailimp
SUPERMAN
อังคาร
23/11/2553
เวลา : 15:28
IP:
203.172.201.252

อย่าลืมผมนะครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 9

chailimp
SUPERMAN
อังคาร
23/11/2553
เวลา : 15:45
IP:
203.172.199.250

สนามฟุตบอลแล้งมากหญ้าเลยไม่ขึ้น

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 10

chailimp
SUPERMAN
อังคาร
23/11/2553
เวลา : 15:51
IP:
203.172.199.254

สมาชิกครอบครัวคอกช้าง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 11

chailimp
SUPERMAN
อังคาร
23/11/2553
เวลา : 15:53
IP:
203.172.199.254

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1   ดูหน้าต่อไป
 


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ Thailandoffroad.Com สมาชิกเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

   
14/11/2552
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันอังคาร,21 พฤศจิกายน 2560  (Online 5161 คน)  facebook.com/WeekendHobby