เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา     View stat by Truehits.netกำแพงเพชรออฟโรดช่วยน้ำท่วม จ.พิจิตร
   
jeep_436
พงษ์กำแพง
เสาร์
17/9/2554
เวลา : 07:43
IP:118.172.206.200
อ่าน= 13151
ตอบ = 113

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน
       17 กันยายน 54 กลุ่มกำแพงเพชรออฟโรดนำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
- บ้านงิ้วราย หมู่ที่ 6 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
- ชุมชนหลังวัดสันติพลาราม หมู่ที่ 8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
   
คำตอบที่ 51

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:02
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 52

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:03
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 53

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:03
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 54

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:04
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 55

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:04
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 56

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:05
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 57

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:05
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 58

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:06
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 59

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:07
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 60

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:07
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 61

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:08
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 62

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:08
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 63

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:09
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 64

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:10
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 65

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:10
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 66

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:11
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 67

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:11
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 68

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:12
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 69

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:12
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 70

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:13
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 71

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:14
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 72

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:14
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 73

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:15
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 74

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:16
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 75

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:17
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 76

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:19
IP:
118.172.206.200

รอบ 2

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 77

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:19
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 78

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:20
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 79

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:21
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 80

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:21
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 81

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:22
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 82

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:22
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 83

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:23
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 84

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:23
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 85

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:24
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 86

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:25
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 87

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:26
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 88

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:26
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 89

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:27
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 90

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:28
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 91

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:29
IP:
118.172.206.200 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 92

jeep_436
พงษ์ กำแพง
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 11:30
IP:
118.172.206.200

เสร็จภาระกิจขอบคุณทุกท่าน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 93

gungging
GunGGinG
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 20:01
IP:
124.121.200.193

สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะที่ใจดีไปช่วยเหลือ พี่ ป้า น้า อา เด็กๆ ที่ หมู่7 ต.งิ้วราย พิจิตร เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมานะคะ
เอารูปในมุมของผู้ได้รับความช่วยเหลือมาฝากค่ะ

[IMG]http://i186.photobucket.com/albums/x188/doraeging/DSC_3668.jpg[/IMG]

[IMG]http://i186.photobucket.com/albums/x188/doraeging/DSC_3664.jpg[/IMG]

[IMG]http://i186.photobucket.com/albums/x188/doraeging/DSC_3669.jpg[/IMG]

[IMG]http://i186.photobucket.com/albums/x188/doraeging/DSC_3670.jpg[/IMG]


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 94

GunGGinG
GunGGinG
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 20:12
IP:
124.121.200.193

เอาใหม่

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 95

GunGGinG
GunGGinG
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 20:13
IP:
124.121.200.193

เอาใหม่ ?22Photobucket?

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 96

GunGGinG
GunGGinG
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 20:14
IP:
124.121.200.193 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 97

GunGGinG
GunGGinG
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 20:15
IP:
124.121.200.193 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 98

GunGGinG
GunGGinG
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 20:16
IP:
124.121.200.193 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 99

GunGGinG
GunGGinG
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 20:16
IP:
124.121.200.193 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 100

GunGGinG
GunGGinG
อาทิตย์
18/9/2554
เวลา : 20:17
IP:
124.121.200.193 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก >>> 1  2  3   ดูหน้าต่อไป
 


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ Thailandoffroad.Com สมาชิกเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

   
14/11/2552
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันอาทิตย์,30 เมษายน 2560  (Online 4354 คน)  facebook.com/WeekendHobby