เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา     View stat by Truehits.netหน้าที่ของออกซิเจนเซนเซอร์ ( O2 Sensor ) และ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิของอากาศ (air temp.)
   
อู๋ T035
TTC035
ศุกร์
2/11/2550
เวลา : 13:39
IP:124.120.200.54
อ่าน= 24673
ตอบ = 9

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน
      
fiogf49gjkf0d
เซนเซอร์วัดค่าออกซิเจน.......( O2 Sensor )

.........เพื่อจะให้อุปกรณ์แปรสภาพไอเสียมีสมรรถนะ ในการกรองไอเสียให้บริสุทธิ์ที่สุด

จึงจำเป็นที่จะต้องให้อัตราส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงที่เป็นจริงใกล้เคียงกับอัตราส่วน

ผสมของอากาศกับเชื้อเพลิง ตามทฤษฎี เซนเซอร์วัดค่าออกซิเจนจะตรวจวัดอัตราส่วนผสม

ของอากาศกับเชื้อเพลิงว่าหนากว่าหรือบางกว่า อัตราส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงตาม

ทฤษฎี

เซนเซอร์วัดค่าออกซิเจนจะติดตั้งอยู่ที่ท่อไอเสีย

ซึ่งสารกึ่งตัวนำที่ใช้ทำ ออกซิเจนเซนเซอร์ จะมี สองแบบ คือ

สารเซอร์โครเนียม และ สารไทเทเนียม

โดยออกซิเจนเซนเซอร์ ของรถนิสสันเทอราโน่ ทรู ของพวกเรา

เป็นของ Bosch รุ่น 0258003897 / 898

O2 Sensor 0.3 - 0.8 V ถือว่า range นี้ ปกติ
..................................................................................................
..................................................................................................


เซนเซอร์วัดอุณหภูมิของอากาศ........( air temp. )

........... ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศ ซึ่งจะประกอบด้วย

เทอร์มิสเตอร์ และติดตั้งอยู่บนมาตรวัดการไหลของอากาศ ปริมาณและความหนาแน่นของ

อากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ดังนั้นถึงแม้ปริมาณของอากาศที่ถูกตรวจวัดโดยมาตร

วัดการไหลของอากาศจะเท่ากัน แต่ปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ

ของอากาศ ชุด ECU จะใช้อุณหภูมิของอากาศ 20 องศาเซลเซียส เป็นมาตรฐานในการ

เปรียบเทียบ ปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงจะลดลงเมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงกว่าอุณหภูมิมาตร

ฐาน และจะฉีดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของอากาศต่ำกว่าอุณหภูมิมาตรฐาน

ด้วยวิธีนี้จึงได้อัตราส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงที่ถูกต้องตามอุณหภูมิของอากาศ

...........................................................................................................
...........................................................................................................
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
   
คำตอบที่ 1

อู๋ T035
TTC035
ศุกร์
2/11/2550
เวลา : 13:48
IP:
124.120.200.54

fiogf49gjkf0d
http://rb-aa.bosch.com/boaa-th/Product.jsp?prod_id=35&ccat_id=21&language=en-GB&publication=1

ความว่า .........

..........Regularly checking and replacing the oxygen sensor is worth the effort.

The oxygen sensor must work properly in order to comply with emission limits and reduce fuel consumption. This means it should be checked every 30,000 km and be replaced when the recommended replace interval is reached.

Test intervals every 30,000 km

Sensor type replace intervals


Unheated: Every 50,000 km / Every 80,000 km


Heated 1st generation: Every 100,000 km


Heated 2nd generation: Every 160,000 km


Planar sensors: Every 160,000 km


Consult your dealer to find out the replace interval for the oxygen sensor in your vehicle or check the Bosch online catalogue "eCat-online" yourself!


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 2


T 008 Decha
ศุกร์
2/11/2550
เวลา : 15:15
IP:
124.120.115.74

fiogf49gjkf0d
สุดยอด ครับคุณอู๋ต้องขอบคุณแทนเพื่อนที่คอยคำตอบและผู้อื่นรวมทั้งผมด้วยทีได้ความรู้จากการนี้

ขอบคุณมากครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 3


TTC 032
ศุกร์
2/11/2550
เวลา : 20:12
IP:
124.121.23.75

fiogf49gjkf0d
ขอบคุณมากที่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลที่มีประโยชน์ ....ขอยกย่องคาราวะ..................

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 4

อู๋ T035
TTC035
เสาร์
3/11/2550
เวลา : 01:34
IP:
202.5.84.69

fiogf49gjkf0d
เกิดข้อคำถามตามมา ............

??? หากออกซิเจนเซนเซอร์ เสีย หรือค่าเพี้ยน ไป ..........

1. หากเราไม่ได้เช็คจากเครื่องตรวจวัด consult เราจะทราบได้อย่างไรบ้างครับ

2. เจ้าออกซิเจนเซนเซอร์ สามารถทำความสะอาดได้หรือไม่ อย่างไร

3. เมื่อเช็คจากเครื่องตรวจวัด consult พบว่าค่าเพี้ยน สามารถซ่อมโดย adjust ค่าที่ตัวมันได้ไหม

เพื่อให้มาอยู่ใน range ปกติ

............................................................................................................................. แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 5

อู๋ T035
TTC035
อังคาร
6/11/2550
เวลา : 01:06
IP:
202.5.84.114

fiogf49gjkf0d
ไปอ่านเจอ จากเวบของจี๊ป .......( ขอบคุณในข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ ขอนำมาประกอบเพื่อ

ความรู้ต่อยอดต่อไป )

จากกระทู้ .....http://jeep.thailandoffroad.com/Data/question.asp?ID=8

เกี่ยวกับ O 2 Sensor ความว่า...............

..................................................................................................................................

.........O2 Sensor (Operation Sensor) เซ็นเซอร์ อ๊อกซิเย่น .........

จะเป็นตัววัดปริมาณอ๊อกซเย่น แล้วแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าส่งต่อให้ PCM เพื่อปรับส่วนผสม น้ำมัน และ

อากาศเพื่อให้อัตราส่วน 14.7 : 1 ในทุกสภาวะการทำงาน

.................................................................................................................................

.........หลักการทำงาน...............

ก๊าซอ๊อกซิเย่นจะไหลฝ่านทะลุช่องของตัว Sensor ความมากหรือน้อย ของก๊าซ จะเป็นตัวสร้างประจุ

ไฟฟ้า ให้กับ Sensor ตามลำดับ

***ถ้าปริมาณอ๊อกซิเย่น ไหลผ่านมากแสดงว่าส่วนผสมน้ำมัน และ อากาศบาง ไฟที่ผลิตออกจาก

Sensor จะอยู่ที่ประมาณ 0.1V ***

............ .................... .......................... ........................

*** ถ้าปริมาณอ๊อกซิเย่น ไหลผ่านน้อย แสดงว่าปริมาณ ส่วนผสม ของน้ำมัน กับอากาศหนา ไฟที่

ผลิตออกจาก Sensor จะอยู่ทีประมาณ 1.0 V ***

...............................................................................................................................


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 6

อู๋ T035
TTC035
อังคาร
6/11/2550
เวลา : 01:18
IP:
202.5.84.114

fiogf49gjkf0d
( ต่อ )..........การตรวจเช็ค.......O 2 Sensor ...........

..........ใช้ DRB II หรือดึงปลั๊กอ๊อกซิเย่นเซ็นเซอร์ แล้ววัดที่ขั้ว A และ B ความต้านทานจะต้องได้

ระหว่าง 4.5 ~5.0 โอมห์ ถ้าวัดแล้ว ค่าความต้านทานจะไม่ขึ้นแสดงว่า อ๊อกซิเย่น เซ็นเซอร์เสีย ให้

เปลี่ยนใหม่ ...........

...............................................................................................................................

***DRB II ไม่รู้คืออะไร แต่ " Daimler Chrysler: Diagnostic Trouble Code Interpretation " น่าจะ

หมายถึง อะไรทำนองนี้ ที่เป็นเครื่องตรวจเช็ค ของเดมเลอร์ไครสเลอร์ เขา ***


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 7

อู๋ T035
TTC035
อังคาร
6/11/2550
เวลา : 01:18
IP:
202.5.84.114

fiogf49gjkf0d
( ต่อ )..........การตรวจเช็ค.......O 2 Sensor ...........

..........ใช้ DRB II หรือดึงปลั๊กอ๊อกซิเย่นเซ็นเซอร์ แล้ววัดที่ขั้ว A และ B ความต้านทานจะต้องได้

ระหว่าง 4.5 ~5.0 โอมห์ ถ้าวัดแล้ว ค่าความต้านทานจะไม่ขึ้นแสดงว่า อ๊อกซิเย่น เซ็นเซอร์เสีย ให้

เปลี่ยนใหม่ ...........

...............................................................................................................................

***DRB II ไม่รู้คืออะไร แต่ " Daimler Chrysler: Diagnostic Trouble Code Interpretation " น่าจะ

หมายถึง อะไรทำนองนี้ ที่เป็นเครื่องตรวจเช็ค ของเดมเลอร์ไครสเลอร์ เขา ***


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 8

อู๋ T035
TTC035
อังคาร
6/11/2550
เวลา : 01:23
IP:
202.5.84.114

fiogf49gjkf0d
....IAT Sensor (Intake Air Temperature) เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศ.....

วัดอุณหภูมิอากาศที่ไหลผ่านท่อไอดีไปยังกระบอกสูบ เพื่อให้สมองกลเอาไว้ใช้สำหรับ การปรับอัตรา

การจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง และ ควบคุมองศาจุดระเบิด

................................................................................................................................

........หลักการทำงาน.......


อาศัยการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานเป็นหลัก

.................................................................................................................................

........การตรวจเช็ค.........

ใช้โอม์มิเตอร์จับที่ขั้ว A และ B ของเซ็นเซอร์ ค่าความต้านทานจะต้องได้ตามตารางที่แนบมา

................................................................................................................................

** ตารางที่แนบมา ...ไม่รู้ว่าเป็นยังไง ลองเข้าไปหาอ่านได้ที่ จี๊ป นะครับ ..***


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 9

อู๋ T035
TTC035
อังคาร
6/11/2550
เวลา : 01:40
IP:
202.5.84.114

fiogf49gjkf0d
เข้าไปดูปัญหาเครื่องยนต์เดินสะดุด .......ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสาเหตุ อ็อกซิเจนเซนเซ่อร์

ที่ต้องตรวจสอบ ลองเข้าไปดูที่ http://jeep.thailandoffroad.com/Data/question.asp?ID=12 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1   ดูหน้าต่อไป
 


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ Thailandoffroad.Com สมาชิกเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

   
14/11/2552
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันอาทิตย์,30 เมษายน 2560  (Online 6609 คน)  facebook.com/WeekendHobby