เกจวัดกำลังอัดเครื่องยนต์เบนซิน
   
   TU 21 CYLINDER LEAK DEETECTOR เกจวัดรอยรั่วกระบอกสูบครื่องยนต์เบนซิน โดยใช้ลมอัด
   
    ราคา  1,500 บาท