เครื่องกลีงไม้แบบลอกแบบได้
   
   เครื่องกลีงไม้แบบก๊อบปี้ลอกแบบได้ความยาวชิ้นงาน 1 เมตร ปรับความเร็วรอบได้ 4 ระดับ