กันไกรตัดเหล็กใช้มือโยก
   
   กันไกรตัดเหล็กใช้มือโยกอเนกประสงค์*ใช้ตัดเหล็กสี่เหลี่ยมตัน 20 มม.เหล็กเพลากลม 22 มม.เหล็กเส้นแบน 90x14 มม.เหล็กฉาก 60x7 มม.เหล็กแผ่น 10 มม.