เครื่องลับใบเลื่อยวงเดือน
   
   เครื่องลับใบเลื่อยวงเดือนใช้สำหรับลับใบเลื่อยวงเดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลับใบเลื่อยวงเดือนใช้เอง หรือลับเป็นอาชีพ สามารถลับใบเลื่อยวงเดือนได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90-400 mm.
   
    ราคา  4,800 บาท